EnumCzęść NR.4Kolejny wpis z cyklu z C# do Objective-C.

Szybko omówię jak stworzyć typ wyliczeniowy w Objective-C na podstawie przykładów z C#. Jakie są różnicę? Na pewno tym razem oba języki nie wykazują żadnych podobieństw.

 

public enum MarginDirection
{
  Left,
  Right,
  Up,
  Down
}

W C# numeracja typu wyliczeniowego jest opcjonalna podobnie jest w Objective-C. Pierwszemu elementowi będzie odpowiadał wartości 0, jeśli nie nadano mu innej wartości poprzez jawne przypisanie w definicji.

Deklaracje typy wyliczeniowego powinna znajdować się w header-ze (.h) nie w pliku implementacyjnym (.m).

typedef enum
{
  Left = 0,
  Right,
  Up,
  Down
} MarginDirection;

W Objective-C przy pomocy tej składni deklarujemy  dwie  rzeczy. Typ “MarginDirection” jest deklarowany jako anonimowy typ wyliczeniowy.

Left,Right,Up,Down są deklarowane jako stałe liczbowe.

Nie będę kłamał  ciężko tutaj o porównanie Objective-C do C# gdyż mechanizm ten ma więcej sensu  z językiem C, od którego ten mechanizm się wywodzi .

Oto zastosowanie typu wyliczeniowego w C# jako właściwości klasy.

public class UseMargin
{
  public MarginDirection Direction { get; set; }
}
UseMargin um = new UseMargin();
um.Direction = MarginDirection.Left;

W Objective-C sprawa wygląda tak.

@interface MyOtherObject : NSObject

@property(nonatomic,assign) MarginDirection direction;

@end

Skoro “Left” jest tak naprawdę stałą przechowującą liczbę “0” nie musimy tak, jak w C# wcześniej pisać nazwy danego typu wyliczeniowego (MarginDirection).

MyOtherObject* myaa = [[MyOtherObject alloc] init];
myaa.direction = Left;

W C# możemy łatwo wyświetlić wartość nazwy typu wyliczeniowy jako napis string.

Enum to string

W Objective-C wymaga to napisania własnej metody, gdyż tak jak mówiłem wcześniej Left,Right i tak dalej są, tak naprawdę stałymi liczbowymi.

- (NSString*)formatTypeToString:(MarginDirection)formatType {
  NSString *result = nil;
  
  switch(formatType) {
    case Left:
      result = @"Left";
      break;
    case Right:
      result = @"Right";
      break;
    case Up:
      result = @"Up";
      break;
    case Down:
      result = @"Down";
      break;
    default:
      [NSException raise:
		NSGenericException format:
		@"Unexpected FormatType."];
  }
  
  return result;
}

@end

Alternatywnie możesz utworzyć tablicę stałych string, których indeksy nakładają się z wartościami liczbowymi danego typu wyliczeniowego.

NSString * const MarginDirection_toString[];

// In a source file
NSString * const MarginDirectione_toString[] = {
 @"Lefy",
 @"Right",
 @"Up",
 @"Down"
};
...
// To convert enum to string:
NSString *str = MarginDirection_toString[theEnumValue];