Archiwum

C# (207)

DataTytuł
2022-07-16Asynchroniczny C# : IAsyncEnumerable
2022-04-12Blazor i Uwierzytelnienie z JSON Web Tokenem
2022-02-17Visitor, Odwiedzający : Wzorce projektowe C#
2022-02-16Interpreter, Interpretator : Wzorce projektowe C#
2022-02-15Proxy : Wzorzec projektowy C#
2022-02-14Flyweight, Pyłek : Wzorce projektowe C#
2022-02-14Façade, Fasada : Wzorce projektowe C#
2022-02-14Composite, Kompozycja : Wzorce projektowe C#
2022-02-11Bridge, Most : Wzorzec projektowy C#
2022-02-11Adapter : Wzorzec projektowy w C#
2022-02-09Klonowanie, Kopiowanie czyli Prototype : Wzorce projektowe C#
2022-02-09Builder, Budowniczy : Wzorce projektowe C#
2022-02-08Uniknąć if,else i Wzorzec Strategy, State i Maszyna Stanów
2022-01-29Co nowego w .NET 6 i w C# 10 ?
2022-01-28Benchmark .NET czyli jak mierzyć fragment kodu
2022-01-28Source Generator w C# Najprostszy przykład
2021-07-01Początki, Pierwsze kroki Programisty .NET, C# nie są wspaniałe
2021-06-29Asynchroniczne delegaty jak je utworzyć
2021-06-22.NET Interactive Notebooks, Jupyter w Visual Studio Code
2021-06-19Async, Task i Memoization, Precomputation w C#
2021-06-18dotnet repl : Pisanie kodu C#, F# w Command Line Interface
2021-06-18Precomputation, Memoization w C# : Programowanie Funkcyjne
2021-06-06CI/CD i Deploy jako kod w C# : Nuke Tutorial
2021-05-20Statyczne metody dlaczego są problemem?
2021-01-11AutoMapper z ASP.NET CORE czyli mapowanie klas
2021-01-07Wszystko o SelectMany w LINQ w C#
2021-01-07Wszystko o Group By w LINQ w C#
2021-01-07Co nowego w C# 9.0 ? Rekordy i Pattern Matching
2020-08-20Asynchroniczny C# : Awaitables, Maszyna stanów i TaskCompletionSource
2020-08-18Asynchroniczny C# : SynchronizationContext i ConfigureAwait
2020-07-24Asynchroniczny C# : ThreadPool, IAsyncResult, Task API i Async
2020-07-24Asynchroniczny C# : Terminologia i jak działa procesor
2020-06-10TDD z C# : Test jednostkowy z XUnit, NUnit, MSUnit
2020-06-10TDD z C# : Antywzorce, ograniczenia i wasze pytania
2020-06-09TDD z C# : AutoFixture, automatyzacja testów i psuedo obiektów
2020-06-09TDD z C# : Sprawdzamy Model w IActionResult
2020-06-09TDD z C# : Testy z kontrolerami ASP.NET jak to jest z UI
2020-06-05TDD z C# : Entity Framework w pamięci i repozytorium
2020-06-04TTD z C# : Data Driven Tests z [Theory]
2020-06-04TDD z C# : Dependency Inversion Principle i Mock z Moq
2020-06-03TDD : Test Driven Development z C# : Start od zera
2020-05-27Higher Order Function : Przykłady Funkcji wyższego rzędu w C#
2020-05-20Wzorce projektowe C# : Iterator i drzewo binarne
2020-05-20Wzorce projektowe C# : Iterator i wspieranie przez tablice
2020-05-20Wzorce projektowe C# : State machines z statless
2020-05-20Wzorce projektowe C# : State, Stan z piwem
2020-05-14Wzorce projektowe C# : Observer i Observable<T>, IObserver<T>
2020-05-12Wzorce projektowe C# : Observer, Obserwator z zdarzeniami i właściwościami
2020-05-11Co nowego w C# 8.0 : jest wielo-dziedziczenie?
2020-05-04Wzorce projektowe C# : Template Method
2020-05-04Wzorce projektowe C# : Strategy, Strategia
2020-05-03Wzorce projektowe C#: Memento i zapis stanu gry
2020-05-03Wzorce projektowe C#: Mediator
2020-05-02Wzorce projektowe C#: Command
2020-05-01Wzorce projektowe C#: Null Object
2020-05-01Wzorce projektowe C#: Event Broker,Broker Pattern i potwory
2020-04-30Wzorce projektowe C#: Chain of Responsibility i potwory
2020-04-30Wzorce projektowe C# : Singleton i Monostate
2020-04-28Null w C# i dlaczego jest on problematyczny
2017-02-08Rozmowa kwalifikacyjna #1 : Programista C#
2017-02-085 Błędów, pomyłek nowicjusza w języku C# : Pułapki C#
2017-01-01Dynamic i sensowne użycie w C# : Po co istnieje?
2016-12-2710 funkcjonalności do odświeżenia w C#
2016-08-25Wartościowanie leniwe : Lazy evaluation Lazy<T>
2016-08-25Currying i kontekst klasy : Kurs programowania funkcyjnego w C#
2016-08-25Currying i funkcje : Kurs Programowania Funkcyjnego w C#
2016-08-25Rekurencja i jej wydajność : Kurs Programowania Funkcyjnego w C#
2016-08-24Jak jest przyszłość? Czy warto się uczyć C#? Oczywiście
2016-08-19Expression Tree generowanie i zmiana wyrażenia
2016-08-17Wzorce projektowe C# : Dekorator i Pizza
2016-07-22C# Regex i zmiana tekstu na bazie własny znaczników, tagów
2016-07-20Aspect Oriented Programming z .NET: WPF, Forms, Wątki, Postsharp
2016-04-06Co nowego w C# 7.0 z Visual Studio 15 : Pattern Matching etc.
2016-02-23Expression Tree. Sam kod to informacja do operowania : K.P Funkcyjnego w C#
2016-01-11Hermetyzacja danych i Domknięcia Closures : Kurs Funkcyjnego C#
2015-12-29C# Delegaty Comparison kolejna stara delegata
2015-12-29C#, Java Przeciążanie metod 19
2015-12-29C#, Java : Ograniczenia Typów generycznych : 18
2015-12-29C#, Java Generics Typy generyczne : 17
2015-12-29C#, Java : Przechwycenie wyjątków Try-Catch : 16
2015-12-12C# Delegaty : Converter<TInput,TOutput>
2015-12-12C# Delegaty : Predicate vs Func<bool,T>
2015-12-09C#, Java : Typ Wyliczeniowy Enum : 15
2015-12-09C#, Java : Klasa abstrakcyjna : 14
2015-11-26C#, Java Interfejsy : 13
2015-11-26C#, Java : Stałe Constants : 12
2015-11-26C#, Java : Poziom dostępu : 11
2015-11-24C#, Java : Dziedziczenie, Rzutowanie : 10
2015-11-24C#, Java Static 09 Porównanie składni i szybkie przypomnienie
2015-11-11C#, Java Klasy 08 Porównanie składni i szybkie przypomnienie
2015-03-25C#, Java Metody 07 Porównanie składni i szybkie przypomnienie
2015-03-24C#, Java Pętle 06 Porównanie składni i szybkie przypomnienie
2015-03-10Aspect Oriented programming z .NET: Interception z PostSharp
2015-03-05Aspect Oriented programming z .NET: Interception z Castle
2015-03-04Aspect Oriented Programming z .NET: PostSharp prosty przyklad
2015-03-03Aspect Oriented programming z .NET: Co to jest
2015-02-26Anonimowe funkcje i Lambda: Kurs Programowania Funkcyjnego w C#
2015-02-26Funkcje i delegaty : Kurs Programowania Funkcyjnego w C#:
2015-02-23Kurs Programowania Funkcyjnego w C#: Co to jest
2015-02-09Roslyn Kompilator .NET: Rewrite z CSharpSyntaxRewriter
2015-01-22C# Delegaty : Action i Func
2015-01-22Foreach Enum Jak wyliczyć typ wyliczeniowy
2015-01-19Roslyn Kompilator .NET : Workspace, Emit i AddDocument
2015-01-19C#, Java Warunki 05 Porównanie składni i szybkie przypomnienie
2015-01-09C# Constructor chaining : łańcuch konstruktorów
2015-01-06ScriptCS i Sublime Text 3 : Wywolanie kodu C# skryptowo
2015-01-06ScriptCS, Rolsyn,kalkulator WPF : Wywolanie kodu C# w sposób skryptowy
2015-01-06Roslyn Kompilator .NET : Workspace. Pokaż mi solucje
2015-01-06Roslyn Kompilator .NET : Semantic Model
2015-01-06Roslyn Kompilator .NET : Kompilowanie kodu przez API
2015-01-06Roslyn Kompilator .NET : Syntax Trees
2015-01-06Roslyn Kompilator .NET : csc.exe i pierwsze rozszerzenie fix
2015-01-03ReportViewer kolekcja w C# do pliku PDF
2014-12-13C# 6.0 Kolejna prezentacja jako strona HTML
2014-11-19C# 6.0 Nowe funkcjonalności część 3 string.format
2014-11-15Podstawy Constructor Dependency Injection: C# z Alan Wake 2
2014-11-13Klasa abstrakcyjna, Interfejs, Dziedziczenie, Enum : C# z Alan Wake
2014-11-11C#, Java Tablice 04 Porównanie składni i szybkie przypomnienie
2014-11-11C#, Java String 03 Porównanie składni i szybkie przypomnienie
2014-11-09C#, Java Operatory 02. Porównanie składni i szybkie przypomnienie
2014-10-13C# 6.0 Aktualizacja. Nie będzie Primar Constructors i Declaration expression
2014-09-25C# 6.0 Nowe funkcjonalności część 2
2014-09-24C# 6.0 Nowe funkcjonalności część 1
2014-09-22C# 6.0 Co nowego, Kompilator Roslyn i projekt ScriptCS
2014-09-20Nie ma C# 6 w Visual Studio 14 CTP
2014-02-20ReportViewer tworzenie pliku PDF w C#
2014-01-30C# Tworzenie pliku Excel z EPPlus
2014-01-25Delegaty i Właściwość Tag w WPF
2014-01-24Potęga Delegaty w C# WPF przykład
2014-01-24C#, Java Zmienne 01. Porównanie składni i szybkie przypomnienie
2014-01-18ZeroC Ice. Alternatywa dla CORBA. C# gada z Javą cz1
2013-10-02LINQ Wybieranie i grupowanie z kolekcji prosty przykład
2013-09-30C# String z Losowymi znakami
2013-09-29LINQ Metoda Convert All kontra Select Konwersja kolekcji
2013-09-29C# Ciekawostka typ Nullable ToString()
2013-06-01Z C# do Objective-C Refleksja
2013-05-31C# Dodanie białych znaków do liczb w określonym miejscu
2013-05-30Z C# do Objective-C Przestrzenie nazw a raczej import
2013-05-30Z C# do Objective-C Typ wyliczeniowy
2013-05-30Prezentacja Programowanie na wiele platform mobilnych 2012
2013-05-19C# do Objective-C Tablice i Kolekcje danych proste metody
2013-05-18Z C# do Objective-C NSString napisy
2013-05-18Z C# do Objective-C Porównanie i Szybki Start
2013-04-28Jak wywołać dll F# z C# : Zobacz
2013-04-03Lock w C# jak przetrzymać watek
2013-03-27Awaiting button click Ciekawostka
2013-01-16Regex Pobranie Id filmiku Youtube z linka
2013-01-04HTMLAgilityPack Analiza HTML w C#
2012-12-31Algorytmy centroidów K-Średnie dla przestrzeni N-wymiarowej
2012-12-19Algorytm centroidów K-Średnie dla przestrzeni dwu wymiarowej
2012-12-17Async Await WPF Zwolnienie wątku UI
2012-12-03C# Java i Klasa abstrakcyjna : Programistyczna rozmowa kwalifikacyjna
2012-07-19C# Sprawdzamy jak długo aplikacja działa
2011-12-19Generowanie i pobieranie losowych liczb z http://www.random.org/
2011-11-25Sortowanie List<T> po właściwościach elementów Linq i ASP.NET
2011-11-22String i enum C# - konwersja string na enum
2011-09-28yield słowo kluczowe : Ułatwienie implementacji IEnumerable<T>
2011-09-27IEnumerable i IEnumerator implementowanie tych interfejsów
2011-08-29Wariancja i generyczne Interfejsy : Covariant, Contravariant
2011-08-28Tworzenie generycznej metody od T
2011-08-28Tworzenie klasy generycznej i drzewa binarne
2011-08-03Ściąga pomocnicza : Podsumowanie Kursu: Obiektowość w C#
2011-07-31StringBuilder C# i NET 4.0 operacje na napisach : 04
2011-07-30Indeksery w C# : Właściwości , Tablice i Indeksery cz.3
2011-07-30Indeksery w C# : Użycie Indekserów cz.2
2011-07-29Indeksery w C# : Operacje bitowe cz.1
2011-07-28Jak umieścić wiele wartości do typów wyliczeniowych w C#
2011-07-26params Tablica parametrów w metodach
2011-07-26Metody instancji klasy string: C# i NET 4.0 operacje na napisach : 03
2011-07-24Kurs: Obiektowość w C#: Destruktor i Garbage Collection : 22
2011-07-18Kurs: Obiektowość w C#: Generics Klasy Generyczne : 21
2011-07-17Kurs: Obiektowość w C#: Piszemy zdarzenia : 20
2011-07-11Kurs: Obiektowość w C#: Wyrażenia Lambda Delegaty : 19
2011-07-10Kurs: Obiektowość w C#: Delegaty :18
2011-07-09Kurs: Obiektowość w C#: Własna Konwersja jawna i niejawna :17
2011-07-07Kurs: Obiektowość w C#: Przeciążanie operatorów :16
2011-07-03Metody statyczne klasy string: C# i NET 4.0 operacje na napisach : 02
2011-07-01Klasa string i jej metody : C# i NET 4.0 operacje na napisach : 01
2011-07-01String.Format : Formatowanie napisów w C#
2011-06-30Kurs: Obiektowość w C#: Właściwości :15
2011-06-30Kurs: Obiektowość w C#: Klasa abstrakcyjna, Metoda abstrakcyjna, Zamknięta klasa :14
2011-06-29Kurs: Obiektowość w C#: Interfejsy Explicite vs Implicit :13
2011-06-28Kurs: Obiektowość w C#: Metody i dziedziczenie : 12
2011-06-28Jakie słowa kluczowe? w Interfejsach , Klasach, Strukturach
2011-06-27Kurs: Obiektowość w C# : Dziedziczenie : 11
2011-06-27Kurs: Obiektowość w C# : Kolekcje klas System.Collections : 10
2011-06-26Kurs: Obiektowość w C# : Tablice : 09
2011-06-26Kurs: Obiektowość w C# : Struktura i Klasa różnice : 08
2011-06-25Kurs: Obiektowość w C# : Typ wyliczeniowy : 07
2011-06-15Kurs: Obiektowość w C# : System.Object boxing i unboxing, rzutowanie : 06
2011-06-11Kurs: Obiektowość w C# : REF OUT Przekazywanie parametrów dla metody : 05
2011-06-10Kurs: Obiektowość w C# : Wartości Null i typy Nullable : 04
2011-06-09Kurs: Obiektowość w C# : Typ referencyjny typ wartościowy i pamięć : 03
2011-06-06Kurs: Obiektowość w C# : Klasa statyczna i anonimowa : 02
2011-06-06Kurs: Obiektowość w C# : Klasa i obiekty : 01
2011-06-02Operator trójargumentowy w C#
2011-06-01Kurs: podstawy C# : Błędy i wyjątki Try i catch : 07
2011-06-01Kurs: podstawy C# : Pętle i iteracje : 06
2011-05-29Kurs: podstawy C# : Logika i instrukcje warunkowe : 05
2011-05-29Kurs: podstawy C#: Pisanie Metod : 04
2011-05-29Kurs: podstawy C#: Pierwsza aplikacja graficzna WPF : 03
2011-05-28Niektóre wyjątki jakie mogą pojawić się w C#
2011-05-26Kurs: podstawy C# : Zmienne i operacje arytmetyczne w c# : 02
2011-05-25Kurs podstawy C# : Pierwszy program. Witamy w języku C# : 01
2011-05-16Wstęp do Reactive Extensions–System.Reactive.dll
2011-05-15Własna metoda rozszerzająca
2011-05-03Prosty test jednostkowy NUnit

Filozofia (130)

DataTytuł
2022-04-12Architekt Programista? 6 pytań do przyszłego Ciebie
2021-01-12Bieganie jak się do tego zmotywować : Zdrowie Programisty
2021-01-06Zakładanie Rodziny czy Kariera czy Marzenia : Serce Programisty
2021-01-05Zakup mieszkania w Warszawie : Zarobki programisty
2021-01-05Sukces? To gra długodystansowa : Aktywny programista
2021-01-04Wypoczęty programista. CO ? : Aktywny programista
2018-04-164Developers 2018 : Jak przemawiać jako programista
2018-04-15Warszawskie dni informatyki 2018 : Prelekcja i super studenci
2018-03-24Morsowanie : Zdrowie Programisty
2018-03-06Pornografia i przyjemności : Zdrowie Programisty
2018-03-03Open Space i problem pracy w nim : Aktywny Programista
2018-02-28Ćwiczenia? Siłownia? Nie dla mnie : Zdrowie Programisty
2017-04-03Marzyć trzeba by mieć nowe pomysły : Serce programisty
2017-04-02Sprzedaj przedmioty. Początek Minimalizmu : Zarobki programisty
2017-02-08Sztuka cierpienia debugowania kodu : Aktywny programista
2017-02-02Mobbing w programowaniu : Kariera programisty
2017-02-01Kiedy trzeba zmienić prace : Kariera programisty
2017-02-01Czy jesteś krętaczem czy programistą : Kariera programisty
2017-01-31#1 Chcesz być programistą .NET? Co? : Listy od czytelników
2017-01-19Programowanie mogło być gorsze? Najgorsze języki programowania
2017-01-19Gdy twój framework, technologia umrze : Kariera Programisty
2017-01-01Gdy pomijasz kolejne “wspaniałe” narzędzie programowania
2016-12-23Książki, które nie pomogły mi : Kariera programisty
2016-12-19Wypalenie w różnych formach : Serce programisty
2016-12-16Pracoholizm, przeszłość i czołganie się przez życie : Serce Programisty
2016-12-15Prelekcję, przemawianie i inne przygody w roku 2016 : Podsumowanie
2016-08-19Szkodliwy Stereotyp programisty : Serce Programisty
2016-08-17Lojalność i bycie sprawiedliwym wobec pracodawcy : Kariera programisty
2016-07-23Dlaczego kochasz programować : Serce Programisty
2016-06-23Czy można robić kilka rzeczy na raz: Aktywny programista
2016-06-22Porażka jest drogą do sukcesu : Serce programisty
2016-06-22Męskość, kobiety i samotność : Serce programisty
2016-06-22Szczęście w życiu prywatnym : Serce programisty
2016-06-22Co to jest aplikacja biznesowa : Listy od czytelników
2016-06-21Moja wizytówka w Internecie : Listy od czytelników
2016-06-15Nie ma magicznych pigułek jest tylko praca praca : Aktywny programista
2016-06-15Programowanie tak jak się to robi w korporacjach : Listy od czytelników
2016-06-15Rozmowa kwalifikacyjna jak ją przejść : Kariera programisty
2016-06-14Błąd za błędem. Bez nagród : Jak czasem praca programisty wygląda
2016-06-01Problemy z nauką programowania i książki : Listy od czytelników
2016-05-30Jak żyć jako początkujący programista : Listy od czytelników
2016-05-04Motywacja, odpowiedzialność i dyscyplina : Aktywny programista
2016-05-04Zakupoholizm, długi, kredyty i masa przedmiotów
2016-05-04Strach? Paraliż? Bezczynność? Zrób coś : Aktywny programista
2016-05-04Negocjacje twojego wynagrodzenia : Zarobki programisty
2016-05-02Odpoczynek też jest potrzebny : Aktywny programista
2016-05-02Koncentracja i stany flow : Aktywny programista
2016-05-02Jak poprosić o podwyżkę : Zarobki programisty
2016-04-27Jak marnujesz swój cenny czas : Aktywny programista
2016-04-26Firmy z programistami na zlecenie : Karier programisty
2016-04-26Jak odejść z pracy : Kariera programisty
2016-04-26Bądź profesjonalistą każdego dnia : Kariera programisty
2016-04-25Zapomnij o fanatyzmie do technologii : Kariera programisty
2016-04-22Mała, średnia i duża firma : 3 typy firm : kariera programisty
2016-04-20Specjalizacja programisty w technologii : Kariera programisty
2016-04-20Gadanie z ludźmi jest potrzebne : Kariera programisty
2016-04-18Status quo i odrzucenie zmian : czyli moja historia
2016-04-18Czy myślisz o swojej przyszłości. Masz cele : Kariera programisty
2016-04-13Jak iść przed siebie i się nie poddawać : Listy od czytelników
2016-03-31Czy wykształcenie kandydata ma znaczenie. : Listy od czytelników
2016-03-06Analfabeta : Koszmarne osobowości : demony programisty
2016-03-06Odpływający : Koszmarne osobowości : demony programisty
2016-03-06Artysta : Koszmarne osobowości : demony programisty
2016-03-06Fanatyk Agile : Koszmarne osobowości : demony programisty
2016-03-06Izolator : Koszmarne osobowości : demony programisty
2016-03-05Futurysta : Koszmarne osobowości : demony programisty
2016-03-05Archeolog : Koszmarne osobowości : demony programisty
2016-03-01Robot : Koszmarne osobowości : demony programisty
2016-03-01Hegemon : Koszmarne osobowości : demony programisty
2016-02-27Sabotażysta : Koszmarne osobowości : demony programisty
2016-02-25Ulubieniec technologii : Demony programisty
2016-02-18Nie się skończą te męki : 3 semestr studiów : Czyli moja historia
2016-02-17Spacer po Białej Podlaskiej #2 Zespół szkół ogólnokształcących nr 2 i Zespół szkół Zawodowych nr 1
2016-01-14Lepsze czasy nadejdą : Jak wygrałem XBOX-a : Czyli moja historia
2015-12-09Zostań programistą, który robi to co ma wartość i znaczenie
2015-12-09Żyjący w cieniu. Pogromca Behemotów oprogramowania
2015-11-30Jak zrezygnowałem z pracy po 1 dniu : Czyli moja historia
2015-03-23Wzbudzanie negatywnych emocji nie jest drogą do sukcesu
2015-03-19Dlaczego są Prezesi co nienawidzą programistów? To ich problem?
2015-03-18Programowanie nie jest łatwe: inicjacja dla początkującego programisty
2015-02-28Grupa WG.NET wrażenia jako gość
2015-02-28Czym jest warsztat? Prowadzenie spotkań z podstaw C# w Grupie.NET PJATK
2015-02-27Sway.com alternatywa do prezentacji od Microsoft
2015-02-27Prezentacja w HTML5: oto 5 sposobów
2015-02-27Wrażenia po prezentacji w Łódzkiej Grupie Profesjonalistów IT & .NET
2014-11-05Utrata pierwszej pracy jak sobie z tym poradzić czyli moja historia
2014-10-31Ściana wspomnień : Kolekcjonowanie zdjęć z wydarzeń swojego życia
2014-10-30ASBIRO Myśleć jak Millionerz 2014 Warszawa Dzień 2
2014-10-29Umysł Milionera 2014 : Millionaires Mind Intensive Warszawa
2014-10-27ASBIRO Myśleć jak Millionerz 2014 Warszawa Dzień 1
2014-09-29iOS, Android, Windows Phone moje doświadczenie
2014-09-28Zarobki. Praca programisty ile na początek
2014-09-26Przemawianie jako postać czy jako ty : Konkurs mów humorystycznych 2014 i mój udział
2014-09-08Festiwal Inspiracji 2014 Lekcja na temat wewnętrznych myśli
2014-09-03Pierwsze miesiące w Warszawie. Moje błędy czyli moja historia
2014-08-10ToastMasters Nie mogę napisać kolejnej mowy.
2014-04-26ToastMasters Warszawa dwa spotkania jako gość
2014-04-25Spacer po Białej Podlaskiej #1 Uczelnia PSW w Białej Podlaskiej
2014-04-15Spectacular Speaking 2014 Przypomniało mi dlaczego chce się wygłaszać publicznie
2014-04-13Maską konia, psa i gołębia : czyli moja historia
2014-02-16Twoje programistyczne CV kontra porządkowanie zgłoszeń
2014-02-16Studia magisterskie kontra poczucie bezużyteczności samych studiów
2014-01-21Targi Kariera Programisty 2013.11.23. Wrażenia
2014-01-18Welcome to the N.H.K Manga o rzeczywistości
2014-01-18Pierwsze szukanie pracy w Warszawie. Czyli moja historia
2014-01-18Programowanie, ukończone studia inżynierskie Czyli moja historia
2013-10-24Toksyczna Polskość nie dotyka programistów
2013-09-17Przetrwany Death march : Marsz śmierci. Blizny i nagrody
2013-07-10Kod to nie ty
2013-06-239 śmiesznych filmików na temat programowania
2013-04-27Jesteś fałszywy. Programowanie sztuka w której nie możesz być mistrzem
2013-04-24Zły Wykładowca. Tyran? Wymagający? A może to twoje lenistwo
2013-04-24Narcyzm studencki Dlaczego nikt nie lubi młodych ludzi
2013-03-30Gramatyka. Język Polski i blog programistyczny
2013-02-10Internet Toksyczne poglądy Przepis na szczęście
2013-01-31Social graph Twoi znajomi twoje życie i kariera
2013-01-03Cyfrowe Interaktywne Kampanie 2012 roku
2012-12-31Jak opowiadanie historii może zmienić twoje życie : Stworzenie fenomenalnej historii marketingowej
2012-12-27CV Jak programiści i dział HR czytają twoje dokumenty
2012-10-29Programowanie aplikacji mobilnych Cross Platform-owo
2012-07-20Czym jest Google+
2012-07-19Czy wymagania na daną pozycję są przesadzone? : poddawać się ?
2011-11-27Wyszukiwanie osób i siebie w Internecie : Waatp.pl
2011-11-02Magic the Gathering : Turniej w Białej Podlaskiej
2011-09-09Czy inżynier to wykształcenie wyższe? Czy licencjat też?
2011-08-07MBTI : INTJ osobowość stworzona do programowania?
2011-07-18SPAM: która technologia lepsza: wszystko kontra wszystko
2011-05-18Cechy dobrego programisty - Człowiek który…
2011-05-17Książka Programista poszukiwany. Znajdź i zatrudnij najlepszego!
2011-05-12Walenciuk i Lubelskie Dni Informatyki 2011

ASP.NET (56)

DataTytuł
2022-02-08ASP.NET Core System na minimalne aplikacje
2022-02-07BackgroundService w ASP.NET Core i cykl życia Scoped
2021-06-29Dark mode w Swagger UI
2021-06-11Uwierzytelnienie z JSON Web Token, Cebula z ASP.NET CORE, Swagger
2021-06-09Subscriptions, Subskrypcje w GraphQL z ASP.NET CORE
2021-06-08GraphQL : Zmiana danych z ASP.NET Core
2021-06-04Odczytywanie i pytanie GraphQL API : Klient w ASP.NET CORE
2021-06-02Serlilog czyli logowanie z ASP.NET CORE
2021-06-02IHttpClientFactory na problem z HttpClient
2021-06-01GraphQL z ASP.NET Core : DataLoader i złożone typy
2021-05-27GraphQL z Entity Framework i Sqlite : proste API
2021-05-27Middleware, który łapie wyjątki w ASP.NET CORE
2021-05-19MediatR : Command wywołujący kolejny Command to kiepski pomysł
2021-05-10IServiceCollection wzorzec w ASP.NET Core
2021-01-12Walidacja z FluentValidation w ASP.NET Core + Swagger
2021-01-12Swagger UI : Dokumentowanie API w ASP.NET CORE
2021-01-11NLog z ASP.NET Core : Logowanie błędów w aplikacji
2020-07-12Mailchimp i ASP.NET : Stworzenie newslettera
2020-05-26ASP.NET i Angular : Caching, konfiguracja, REST API, Components
2020-05-21Kurs ASP.NET i Angular : Zobaczmy domyślny szablon
2020-05-20ASP.NET Core Response Compression na Blog
2018-03-07ASP.NET Core 2 i Angular 5 : Fuzja z Visual Studio Code
2018-03-06ASP.NET Core 2 i Angular 5 : Fuzja z Visual Studio 2017
2016-12-15ASP.NET Core : 11 Powodów za i nowe funkcjonalności
2016-04-19Kurs ASP.NET Core : Controller, IActionResult i Model wyświetlony w View
2016-04-07Kurs ASP.NET Core : ASP.NET MVC Instalacja, wzorzec, Routing i atrybuty
2016-04-06Kurs ASP.NET Core : Middelware czyli obsługa żądań HTTP
2016-03-28Kurs ASP.NET Core : strona, struktura projektu i wstrzykiwanie zależności
2015-01-03ASP.NET MVC T4: Generowanie JS z adresami URL i funkcjami AJAX
2014-12-09T4MVC Eleminacja napisów string w MVC
2014-12-08DataTable jQuery Bootstrap ASP.NET MVC : Uzupelnienie tabelki
2014-02-16ASP.NET Web API Twój TraceWriter generującu logi w postaci HTML
2014-02-15ASP.NET Web API Debugowanie z Fiddler
2014-02-14ASP.NET Web API Konfiguracja WebApiConfig
2014-01-31ASP.NET Web API Udostępnianie listy elementow przez HTTP
2014-01-30ASP.NET Web API Podstawy prostego API i co na to wujek WCF
2014-01-17C# Smart UI Antywzorzec ASP.NET
2013-10-04IE 11 F12 Developer Tools Narzędzie godne używania
2013-09-29Local IIS Express i Chrome Bad Request Request Too Long
2013-08-04ASP.NET MVC JSONResponse przesłanie dany do clienta JQuery
2013-04-28SignalR Topics, Chaty, Notyfikacje w kilka minut
2013-04-14DotNet.Highcharts Wykresy w ASP.NET
2013-03-26Jquery przekazanie nowych stanów checkbox-ów do ASP.NET
2013-02-26Zen Coding w Visual Studio 2012
2013-01-31UpdatePanel ASP.NET prosty przykład
2013-01-24JavaScript Jak ustawić pobrać sesje ASP.NET
2013-01-16ASP.NET Szybkie przejście witryny w tryb OFFLINE
2013-01-11DotNetNuke Tworzymy moduł manualnie najprościej jak się da
2013-01-11DotNetNuke Tworzymy moduł z kreatora
2012-09-25ASP.NET Lokalizacja : App_GlobalResources vs App_LocalResources
2012-09-23ASP.NET Uzupełnianie dwóch dropdownlist przy użyciu jQuery i Ajax
2012-09-20Użycie jQuery do wywołania metody AJAX ASP.NET
2011-12-08Proste uwierzytelnienie oparte na rolach–ASP.NET
2011-12-01ASP.NET : Kontrolki do wybierania daty : DatePicker 3 rozwiązania
2011-10-07ASP.NET nie działa Intellisense w Visual Studio 2010
2011-10-05Prosta uwierzytelnienie ASP.NET : Statyczna klasa FormsAuthentication

JavaScript (49)

DataTytuł
2020-08-03Czy potrzebujemy jQuery w 202X
2020-07-27Szybki trening JavaScript : Symbol i Symbole
2020-07-27Szybki trening JavaScript : Moduły i klasy
2020-07-27Szybki trening JavaScript : Tablice, Map, Set
2020-06-18Szybki trening JavaScript : Składnia ES6
2020-05-26ASP.NET i Angular : Caching, konfiguracja, REST API, Components
2020-05-21Kurs ASP.NET i Angular : Zobaczmy domyślny szablon
2020-05-19Co to jest Angular? Historia do 202X
2020-05-11Linked List, Lista jednokierunkowa w JavaScript
2020-05-08Struktury danych w JavaScript na rozmowę o pracę
2017-10-27Jak zacząć z JavaScript w roku 2018 : 04 : Task runner
2017-10-27Jak zacząć z JavaScript w roku 2018 : 03 : Transpiling
2017-10-25Jak zacząć z JavaScript w roku 2018 : 02 : Module bundler
2017-10-25Jak zacząć z JavaScript w roku 2018 : Skrypty i NPM
2017-10-15Visual Studio Code i React.js : jak zacząć z gotowym szablonem
2017-10-15Visual Studio Code i Vue.JS : jak zacząć z gotowym szablonem
2017-10-14Visual Studio Code i Angular 5 jak zacząć z gotowym szablonem
2017-09-25Prezentacja Pułapki JavaScript na Targi IT Career Summit 2017
2017-08-18Pułapki w JavaScript : Tablice i komnaty dziwności
2017-08-18Pułapki JavaScript : 11 podstawowych tuneli śmierci
2016-12-17Nauka JavaScript w roku 2017/2020
2016-03-31JavaScript odtworzenie dźwięku i zapętlenie
2015-01-13Kurs Angular JS 1.X ng-repeat, ng-show, ng-include i filtrowanie
2015-01-03Wizualizacja danych z D3.js #3 Wykres liniowy z SVG więcej
2015-01-03Wizualizacja danych z D3.js #2 Wykres liniowy z SVG
2015-01-03ASP.NET MVC T4: Generowanie JS z adresami URL i funkcjami AJAX
2014-12-09Bootstrap modal w modalu : nie : stos okien modal
2014-12-08DataTable jQuery Bootstrap ASP.NET MVC : Uzupelnienie tabelki
2014-12-08loadie.js pasek ładowania na górze strony internetowej
2014-12-06Razor HTML i Highlight js : kolorowanie skladni
2014-12-06Highlight js kolorowanie składni na blogu : rewolucja
2014-11-25DataTable jQuery Bootstrap ASP.NET MVC : Filtrowana Tabelka
2014-11-08Kurs Angular JS 1.X Dyrektywy ng-model, ng-click
2014-11-06Kurs Angular JS 1.X Moduly czyli gdzie żyją kontrolery
2014-11-04Kurs Angular JS 1.X Wywołania HTTP
2014-09-29Kurs Angular JS 1.X Podstawy ng Controller
2014-09-26Kurs Angular JS 1.X Podstawy Podstaw
2014-02-16Wizualizacja danych z D3.js #1 Narysowanie prostego wykresu
2013-10-19Visual Studio 2012 2013 jQuery JavaScript Intellisense
2013-04-16jQuery UI Datepicker widoczny na dole strony przy pierwszy uruchomieniu
2013-03-28Java a JavaScript. Pomyłka nazewnictwa?
2013-01-24JavaScript Jak ustawić pobrać sesje ASP.NET
2013-01-15JavaScript Zmienne globalne dlaczego się ich unika
2013-01-14JavaScript konsola przeglądarki i console.log()
2013-01-12JavaScript Wydajność pętli for
2013-01-10CSS Sprites Jquery Wiele ikon w jednym pliku dla twojej strony
2012-12-05Przekazywanie wartości z JavaScript do C# ASP.NET : Okno dialogowe JavaScript
2012-11-25W JavaScript miejsce nawiasów klamrowych ma znaczenie
2011-12-01ASP.NET : Kontrolki do wybierania daty : DatePicker 3 rozwiązania

Triki z Windows (43)

DataTytuł
2022-02-21ImageGlass : Najlepsze przeglądanie zdjęć
2022-02-06Twinkle Tray : Jak rozjaśnić monitory pod klawiszem
2021-06-18dotnet repl : Pisanie kodu C#, F# w Command Line Interface
2021-05-07AHK Script do Automatycznego porządkowania folderu Pobrane
2021-05-07Czarny ekran w OBS przy Display Capture
2021-02-09Szklana tablica? Przezroczyste slajdy na Stream z PowerPoint i OBS
2021-02-09SoundPad i Touch Portal : Dźwięki do webinariów, Streamu
2021-02-09Mapowanie XBOX One Controller na myszkę i klawiaturę
2021-01-11ShareX : Lepszy PrintScreen oraz robienie Gif-ów twojego pulpitu?
2021-01-09QuickLook, TeraCopy, ProcessExplorer czy to potrzebne jest ?
2021-01-03PowerToys for Windows 10 : rozbuduj swój system
2021-01-03Aliasy do Kuberentes do PowerShell i BASH
2020-12-31OBS Studio, Pluginy, Efekty : Szybki Start Webinarów
2020-08-04Zablokowane prawe kliknięcie i zaznaczenie tekstu? Rozwiązanie
2020-07-08Carnac by ludzie widzieli co piszesz gdy robisz webinar
2020-07-03Cmder i posh-git,oh-my-posh : problemy, rozwiązania
2020-07-02Piękny Windows Terminal jak to zrobić
2020-04-28Emoji Viewer : czyli jak wstawiać emotikony w Windows
2020-04-27TouchPortal czyli makra klawiszowe bez Elgato Stream Deck
2019-01-05Deckboard i Macro Deck czyli funkcjonalne klawisze
2019-01-05EarTrumpet : kontroluj wszystkie dźwięki w Windows
2019-01-05Jak ściągnąć filmiki, playlisty MP4 , muzykę MP3 z YT : YouTube-dl-gui
2018-03-08Cmder : Command Line twoich marzeń
2017-07-19SoapUI : program do testowania usług SOAP i REST
2016-04-13imBatch : Batch Images : Narzędzie do masowej edycji obrazków
2016-01-09ScreenToGif i GifCam nagraj GIF z pulpitu
2016-01-09Kopiuj Wklej czysty tekst bez formatowania PureText
2016-01-09ZoomIT program do powiększania swojego ekranu do prezentacji
2015-12-28Windows Live Writer staje się open source jako Open Live Writer
2014-02-09Błąd 812 Problem z VPN w Windows 8
2014-01-31Restowy klient do testów w przeglądarce Google Chrome i FireFox
2013-10-27PNGOUT Kompresja PNG Przyspieszamy strone
2013-02-07Czytasz internet 6 ciekawy dodatków do Chrome
2013-01-23VirtualBox i Hyper-V na tej samej maszynie Windows 8
2012-12-20Jak wyłączyć laptopa w Windows 8
2012-12-07Jak wycentrować wyśrodkować YouTube. Śmierć białej przestrzeni
2012-11-29Virtual PC na Windows 8 Działa
2012-11-19Wyłączanie ekranu blokowania Windows 8
2012-11-01Hyper V Windows 8 Jakie systemy - Dlaczego nie Virtual Pc
2012-10-12Windows 8 Menu Start , szybkie wyłączanie i pierwsze wrażenia
2011-11-01Wyłączanie indeksowania zawartości dysków w Windows 7
2011-07-29Jak otworzyć pliki DMP w Windows 7
2011-06-30Z FAT32 na NTFS. Zmiana systemu pliku na dysku

Visual Studio (38)

DataTytuł
2021-05-25Nazewnictwo prywatnych pól Visual Studio ustawienie
2017-10-29Visual Studio Code : Jakie dodatki zainstalować
2016-08-24Jak podglądać zmienne w Visual Studio 2015
2016-03-31Visual Studio Code : Zapoznanie się i uruchomienie
2015-02-28Sublime Text i OmniSharpSublime. Projekt w C#
2015-02-22Visual Studio 2015 co nowego: Windows Layout
2015-02-07Visual Web Developer, Express : VISUAL STUDIO COMMUNITY
2015-02-01Visual Studio 2015 co nowego : Smart Unit Tests
2015-02-01Visual Studio 2015 co nowego : Linq i Lambda w debug
2015-02-01Visual Studio 2015 co nowego : Shared Project
2014-09-20Nie ma C# 6 w Visual Studio 14 CTP
2014-02-11Visual Studio Unable to access the IIS metabase
2014-01-21Python i Visual Studio. Edytor składni godny polecenia
2013-10-25Visual Studio Kopiuj wklej triki
2013-10-20Visual Studio 2013 Cztery nowe funkcje edytora
2013-10-19Visual Studio 2012 2013 jQuery JavaScript Intellisense
2013-08-02Visual Studio 2013 i Web Essentials pisanie stony internetowych
2013-07-14Visual Studio Wstaw swój obrazek (logo) do kodu
2013-07-13Visual Studio 2013 pierwsze wrażenie web development
2013-04-09Visual Studio Attach to Process. Podpięcie się do procesu
2013-02-26Zen Coding w Visual Studio 2012
2012-12-06Visual Studio 2012 Zmiana ikonek na bardziej kolorowe
2012-11-01Visual Studio Za długie menu kontekstowe projektu
2012-10-19Visual Studio 2012 Dodatki poznajmy je od nowa
2012-10-02Snippet Visual Studio tworzenie i użycie
2011-10-07ASP.NET nie działa Intellisense w Visual Studio 2010
2011-08-02Dodatki do Visual Studio 2010, które musisz mieć albo i nie
2011-07-14Zmiana układu elementów w XAML : Dlaczego Expression Blend_02
2011-07-13Tapety z Visual Studio 2010
2011-07-12Łatwa zmiana panelów w XAML : Dlaczego Expression Blend: 01
2011-06-26Skróty klawiszowe w Visual Studio 2010
2011-05-29BreakPoints i debugowanie kodu w Visual Studio 2010
2011-05-27Visual Studio Tłumaczenie terminologii z angielskiej na polską
2011-05-21Znaczenie ikon w Intellisense w Visual Studio 2010
2011-05-20GhostDoc szybsza dokumentacja kodu
2011-05-20Jak dokumentowanie kodu działa w Visual Studio
2011-05-17Dokumentowanie komentowanie kodu Visual Studio 2010
2011-03-16Zmiana stylu , kolorystyki w Visual Studio

Java (38)

DataTytuł
2017-10-28Jak zainstalować Maven w Windows
2017-10-27Visual Studio Code i Java : prosty szablon Maven i debugowanie
2015-12-29C#, Java Przeciążanie metod 19
2015-12-29C#, Java : Ograniczenia Typów generycznych : 18
2015-12-29C#, Java Generics Typy generyczne : 17
2015-12-29C#, Java : Przechwycenie wyjątków Try-Catch : 16
2015-12-09C#, Java : Typ Wyliczeniowy Enum : 15
2015-12-09C#, Java : Klasa abstrakcyjna : 14
2015-11-26C#, Java Interfejsy : 13
2015-11-26C#, Java : Stałe Constants : 12
2015-11-26C#, Java : Poziom dostępu : 11
2015-11-24C#, Java : Dziedziczenie, Rzutowanie : 10
2015-11-24C#, Java Static 09 Porównanie składni i szybkie przypomnienie
2015-11-11C#, Java Klasy 08 Porównanie składni i szybkie przypomnienie
2015-03-25C#, Java Metody 07 Porównanie składni i szybkie przypomnienie
2015-03-24C#, Java Pętle 06 Porównanie składni i szybkie przypomnienie
2015-01-19C#, Java Warunki 05 Porównanie składni i szybkie przypomnienie
2014-11-11C#, Java Tablice 04 Porównanie składni i szybkie przypomnienie
2014-11-11C#, Java String 03 Porównanie składni i szybkie przypomnienie
2014-11-09C#, Java Operatory 02. Porównanie składni i szybkie przypomnienie
2014-01-24C#, Java Zmienne 01. Porównanie składni i szybkie przypomnienie
2014-01-18ZeroC Ice. Alternatywa dla CORBA. C# gada z Javą cz1
2013-04-08Java JDBC PostgresSQL połączenie i polecenie select
2013-04-08Java IO Kopiowanie, Kasowanie, Zapisywanie do pliku itp
2013-03-28Java a JavaScript. Pomyłka nazewnictwa?
2012-12-03C# Java i Klasa abstrakcyjna : Programistyczna rozmowa kwalifikacyjna
2012-07-25Java i dziwoląg z typem Integer
2012-07-19Android jak sprawdzić czy karta SD jest podłączona?
2011-08-28Egzamin SCJP: Przeciążanie metod w Javie
2011-08-24Egzamin SCJP: Polimorfizm i nadpisywanie metod w Javie
2011-08-22Egzamin SCJP: Hermetyzacja i dziedziczenie w Javie
2011-08-17Egzamin SCJP: Deklarowanie typów wyliczeniowych w Java
2011-08-15Egzamin SCJP: Deklarowanie zmiennych w Java
2011-08-12Egzamin SCJP 6: Inne Modyfikator elementów klasy Java
2011-08-11Egzamin SCJP 6: Składowe klas i ich modyfikatory dostępu w Javie
2011-08-07Egzamin SCJP 6 : Deklarowanie klas i interfejsów w Javie
2011-07-24Egzamin SCJP 6 : Odświeżanie podstaw Java oraz nazewnictwo : 02
2011-07-04Egzamin SCJP 6 : Wstęp trochę informacji : 01

Wzorce Projektowe (35)

DataTytuł
2022-02-17Visitor, Odwiedzający : Wzorce projektowe C#
2022-02-16Interpreter, Interpretator : Wzorce projektowe C#
2022-02-15Proxy : Wzorzec projektowy C#
2022-02-14Flyweight, Pyłek : Wzorce projektowe C#
2022-02-14Façade, Fasada : Wzorce projektowe C#
2022-02-14Composite, Kompozycja : Wzorce projektowe C#
2022-02-11Bridge, Most : Wzorzec projektowy C#
2022-02-11Adapter : Wzorzec projektowy w C#
2022-02-09Klonowanie, Kopiowanie czyli Prototype : Wzorce projektowe C#
2022-02-09Builder, Budowniczy : Wzorce projektowe C#
2021-06-18Precomputation, Memoization w C# : Programowanie Funkcyjne
2021-05-20Clean Architecture Onion : Jak budować rozwijalne oprogramowanie
2021-01-23MediatR : CQRS i wzorzec projektowy Mediator w ASP.NET CORE
2021-01-03Jak uniknąć wzorca Factory / Fabryki
2020-05-20Wzorce projektowe C# : Iterator i drzewo binarne
2020-05-20Wzorce projektowe C# : Iterator i wspieranie przez tablice
2020-05-20Wzorce projektowe C# : State machines z statless
2020-05-20Wzorce projektowe C# : State, Stan z piwem
2020-05-14Wzorce projektowe C# : Observer i Observable<T>, IObserver<T>
2020-05-12Wzorce projektowe C# : Observer, Obserwator z zdarzeniami i właściwościami
2020-05-04Wzorce projektowe C# : Template Method
2020-05-04Wzorce projektowe C# : Strategy, Strategia
2020-05-03Wzorce projektowe C#: Memento i zapis stanu gry
2020-05-03Wzorce projektowe C#: Mediator
2020-05-02Wzorce projektowe C#: Command
2020-05-01Wzorce projektowe C#: Null Object
2020-05-01Wzorce projektowe C#: Event Broker,Broker Pattern i potwory
2020-04-30Wzorce projektowe C#: Chain of Responsibility i potwory
2020-04-30Wzorce projektowe C# : Singleton i Monostate
2016-08-17Wzorce projektowe C# : Dekorator i Pizza
2014-09-30Zasady Interface Segregation i Liskov Substitution w praktyce
2014-01-17C# Smart UI Antywzorzec ASP.NET
2013-03-19T4 Template Tworzenie klasy konfiguracyjnej
2011-06-08Design principles : zasady projektowe stosowane we wzorcach
2011-06-07Wstęp do wzorców projektowych C#

Blog (35)

DataTytuł
2021-01-05Podsumowanie roku 2020 na blogu i nie tylko
2020-07-12Mailchimp i ASP.NET : Stworzenie newslettera
2020-05-20ASP.NET Core Response Compression na Blog
2020-04-27LanguageTool Plus : jak poprawić błędy językowe w tekście
2020-04-25Przeniesienie bloga na ASP.NET CORE 3.1
2016-12-27Problemy z blogiem programistycznym : Listy od czytelników
2016-07-22C# Regex i zmiana tekstu na bazie własny znaczników, tagów
2016-06-23To jest 500 wpis na blogu : Dalsze plany
2016-03-15Komentarze na blogu : wczoraj i dziś : Porady
2016-03-15Dlaczego programiści nie blogują : Wymówki, które złamie
2016-01-02Rok 2015 : 355,600 Unikalnych wyświetleń i 130,000 użytkowników
2015-10-04MiniBlog nowy silnik blogowy. BlogEnginie mówimy papa
2014-12-06Highlight js kolorowanie składni na blogu : rewolucja
2014-09-06Raporty twojej strony. Nibbler.silktide.com, Seokitten i FengGui
2013-10-28Komentarze Disqus Zmiany na blogu
2013-10-27PNGOUT Kompresja PNG Przyspieszamy strone
2013-03-30Gramatyka. Język Polski i blog programistyczny
2013-03-22Windows Phone kolory motywów notatka
2013-01-11Windows Live Writer Instalacja konfiguracja
2013-01-03BlogEngine.NET dobry silnik blogowy pod ASP.NET
2012-07-16Chrzań statystyki - Przemyślenia nad starym blogiem. Po co?
2012-07-13Proces przeniesienie bloga z Bloggera : Koszmar SEO
2011-10-05TwitterFeed: dodawanie wpisów na facebook
2011-09-01Blog rośnie w siłę: podziękowania
2011-08-05Usuwanie białego obramowania wokół obrazków Blogger
2011-07-06Umieszczenie prezentacji PowerPoint do Bloggera za pomocą usługi SlideShare
2011-07-05Dodanie albumu zdjęć do Bloggera w Picasa
2011-07-05Dodanie ilustracji loga do Bloggera
2011-07-02Sprawdzenie działania bloga we wszystkich przeglądarkach.
2011-05-13Jak zoptymalizować tytuły wpisów na blogger
2011-05-07Własny forumlarz na serwis Blogger-a
2011-04-30Ty i wyszukiwarka oraz meta tagi i blogger
2011-03-12Przyjemniejsze pisanie postów Windows Live Writer
2011-03-12Wstawienie aplikacji Silverlight do Blogger -a
2011-03-12Rozpoczencie bloga na serwisie Blogger

SQL (24)

DataTytuł
2020-05-06SQL Server Management Studio 18 : Gdzie jest Dark Theme
2020-05-06SQL : Wybranie losowych rekordów z tabelki
2015-12-13SQL Server Group by Month : Grupowanie danych po miesiącach i kwartałach
2013-10-24Sql Server Management Studio Filtrowanie obiektów w Object Explorer
2013-06-28SQL Server Jak dodawać odejmować date
2013-02-07Sql Server Generowanie skryptu całej bazy wraz z jej zawartością
2012-12-05SQL Server Odczytywanie pliku CSV przy użyciu BULK
2012-11-27SQL Server ;WITH - Rekurencja z CTE i bez i co to jest
2012-10-18SQL Server TRY, CATCH i RAISERROR
2012-10-18SQL Server Skrót do SELECT TOP do wybranej tabelki
2012-10-18SQL Server Management Studio Skróty klawiszowe
2012-10-09Column 'x' is invalid in aggregate function or the GROUP BY
2012-10-03JOIN INNER OUTER LEFT RIGHT: Wszystko co chcesz wiedzieć
2012-10-02Sql Server : MERGE Jedno wyrażenie dla INSERT, UPDATE, DELETE
2012-09-27.NET CLR C# Procedura w SQL Server. Prosty przykład
2012-09-23SQL Server : COALESCE kreatywne użycie i NULL = NULL
2012-09-21SQL : Order by i CASE
2012-09-20SQL SERVER : Łączenie się z lokalnym serwerem na różne sposoby
2012-09-18SQL Server XMLNodes : Przykład odczytu XML
2012-09-18SQL Server OPENXML : Przykład odczytu XML
2012-09-17SQL : Jak skasować powtarzające się rekordy?
2012-08-21SQL Server : Unable to open the physical file XXX Operating system error 5
2012-07-27Procedura tworząca napis Varchar z losowych znaków SQL Server
2011-10-01Jak zlikwidować komunikat : Saving changes is not permitted

WPF (22)

DataTytuł
2021-01-04Aplikacja WPF do formatowania kodu na bloga i slajdów HTML
2021-01-03WinForms, WPF jak publikować aplikacje jako przenośny plik
2016-07-21WPF, Castle.Windsor, Inversion of Control : ICommand i metody
2016-07-20Aspect Oriented Programming z .NET: WPF, Forms, Wątki, Postsharp
2016-07-19WPF, Castle.Windsor, Inversion of Control : Stworzenie aplikacji
2015-01-06ScriptCS, Rolsyn,kalkulator WPF : Wywolanie kodu C# w sposób skryptowy
2014-02-01MVVM WPF i Silverlight. DependencyProperty i Dependency Object #1
2014-01-25Delegaty i Właściwość Tag w WPF
2014-01-24Kurs XAML : Dzieci obiektowych elementów XAML
2014-01-24Potęga Delegaty w C# WPF przykład
2014-01-24Kurs XAML : Type Converters i Markup Extensions
2012-12-28Kurs XAML : Właściwości elementów
2012-12-20Kurs XAML : Przestrzenie nazw
2012-12-17Async Await WPF Zwolnienie wątku UI
2012-11-29Kurs XAML : Wstęp i Elementy i Atrybuty
2012-11-23WPF wpisuje imie i nazwisko i zapisuje do pliku tekstowego
2012-11-08WinRT Twitter Api wysłanie wiadomości i logowanie
2012-11-07WinRT Facebook Api wysłanie wiadomości i logowanie
2012-07-27WinRT Gdzie jest mój MessageBox
2011-12-19Generowanie i pobieranie losowych liczb z http://www.random.org/
2011-05-29Kurs: podstawy C#: Pierwsza aplikacja graficzna WPF : 03
2011-05-01Własne Markup Extension w WPF

CSS (19)

DataTytuł
2020-08-17Position: sticky : odlotowe właściwości CSS
2020-08-17Historia CSS : Stary i Nowy. Droga do 202X
2020-08-15Calc i zmienne : odlotowe właściwości CSS
2020-08-1011 błędów popełnianych w CSS
2020-08-10Jak stworzyć responsywny rozmiar czcionki za pomocą jednostki CSS
2014-12-21Bootstrap: Ustawienie klasy active na linku do obecnej strony
2014-12-09Bootstrap modal w modalu : nie : stos okien modal
2013-10-04IE 11 F12 Developer Tools Narzędzie godne używania
2013-08-06CSS3 Animacja składnia KeyFrames i Animation
2013-08-02Visual Studio 2013 i Web Essentials pisanie stony internetowych
2013-08-02CSS3 Animacja liter w stylu serialu LOST bez JavaScriptu
2013-08-02CSS 3 Animacja wypełnienia napisu bez JavaScript
2013-04-28Plik CSS tylko dla IE. Techniki
2013-04-27CSS 3 Generatory fajnych efektów
2013-04-16Usuniecie Focus Border Google Chrome, Safari
2013-02-20CSS Less oraz Visual Studio 2012 Przewodnik dla początkujących
2013-01-10CSS Sprites Jquery Wiele ikon w jednym pliku dla twojej strony
2011-05-02Twórcy stron i dodatki do Firefox
2011-04-22SVG : Proste Figury

Silverlight (15)

DataTytuł
2014-02-01MVVM WPF i Silverlight. DependencyProperty i Dependency Object #1
2011-09-12Ewolucja Silverlight : Prezentacja ITAD w Białej Podlaskiej 2011
2011-08-04Bindnig Model View : Powiązania w Silverlight
2011-07-22Pełen ekran. Kod w Silverlight
2011-07-20Jak dodać plik XAP do istniejącego projektu Web
2011-05-04Lokalizacja w Silverlight
2011-04-28Efekty dźwiękowe Beta Silverlight 5
2011-04-27Prosty odtwarzacz, Zapętlanie dźwięku, Pobieranie strumieni
2011-04-24Sieć i komunikacja w Silverlight : 02 : SOAP
2011-04-23Sieć i komunikacja w Silverlight :01 Ograniczenia między domenowy dostęp
2011-04-01PivotViewer w Silverlight. Ścieżka do kolekcji
2011-03-25PivotViewer tworzenie własnej kolekcji obrazków Silverlight
2011-03-15Cofnięcie animacji w Silverlight za pomocą C#
2011-03-139 Stron który każdy programista Silverlight powinien odwiedzić.
2011-03-12Wstawienie aplikacji Silverlight do Blogger -a

WCF (9)

DataTytuł
2017-07-19WCF SOAP wywołanie usługi czystym XML bez klas proxy
2017-07-19WCF i IIS i błąd 404.3 - not found
2013-04-28SignalR Topics, Chaty, Notyfikacje w kilka minut
2013-02-18Async Await WCF nowe wywołanie proxy
2013-02-14WCF Big Large Data Stronicowanie wysłanie w częściach
2013-02-12WCF Big Large Data 2 milliony rekordów prezentacja problemu
2013-02-08WCF i Circular reference Referencja cykliczna
2012-10-29MSMQ i WCF Prosta aplikacja kolejkowa
2011-08-06Usługi sieciowa WCF: Architektury usług sieciowych i co to jest

Objective-C (9)

DataTytuł
2013-09-09Objective-C Matematyczne funkcje
2013-06-25Objective-C Serializacja i Deserializacja JSON
2013-06-25Ściągniecie plików aplikacji z IPhona IPada
2013-06-01Z C# do Objective-C Refleksja
2013-05-30Z C# do Objective-C Przestrzenie nazw a raczej import
2013-05-30Z C# do Objective-C Typ wyliczeniowy
2013-05-19C# do Objective-C Tablice i Kolekcje danych proste metody
2013-05-18Z C# do Objective-C Porównanie i Szybki Start
2013-05-12ARC Automatic Reference Counting w Objective-C

Grafika (8)

DataTytuł
2013-10-27PNGOUT Kompresja PNG Przyspieszamy strone
2013-05-12Paint.NET Darmowy edytory graficzny dla Windows
2013-03-19ImagePlaceHolder Zastępcze obrazki do tworzenia strony
2013-01-31Expression Blend Import grafiki z Illustratora FXG
2011-09-10Ilustracje : Logo Bialskiej Grupy .NET
2011-09-08Własny wzór na koszulce i krótka animacja Silverlight
2011-09-07Ilustracja : Prezenterka Animacja w Silverlight
2011-09-06Ilustracja : Chcę ciebie na konferencje ITAD 2011 Biała Podlaska

Linq (6)

DataTytuł
2021-01-07Wszystko o SelectMany w LINQ w C#
2021-01-07Wszystko o Group By w LINQ w C#
2013-10-02LINQ Wybieranie i grupowanie z kolekcji prosty przykład
2013-09-30C# String z Losowymi znakami
2013-09-29LINQ Metoda Convert All kontra Select Konwersja kolekcji
2011-12-02LINQ tworzenie pliku CSV : własna metoda rozszerzeniowa

XAML (6)

DataTytuł
2014-01-24Kurs XAML : Dzieci obiektowych elementów XAML
2014-01-24Kurs XAML : Type Converters i Markup Extensions
2012-12-28Kurs XAML : Właściwości elementów
2012-12-20Kurs XAML : Przestrzenie nazw
2012-11-29Kurs XAML : Wstęp i Elementy i Atrybuty
2011-07-22Kaxaml program do nauki XAML

T4 (5)

DataTytuł
2015-01-03ASP.NET MVC T4: Generowanie JS z adresami URL i funkcjami AJAX
2014-01-29T4 Generowanie Enum na podstawie tabelki w SQL Serverze
2013-03-27Komentarze w T4 Templates
2013-03-19T4 Template Tworzenie klasy konfiguracyjnej
2013-03-17T4 Template prosty początek w Visual Studio 2012

SEO (5)

DataTytuł
2014-09-13Na tym świecie może być tylko jeden Cezary Walenciuk
2013-04-10SEO C# C++ i C dla Google to jedno i to samo prawie
2013-02-11SEO Kolejność słów kluczowych w tytule strony ma znaczenie
2012-07-19SEO : H1 kontra H2 vs jako tytuł lub logo strony
2012-07-19msnbot / bingbot : Dlaczego odmówić im dostęp

Android (5)

DataTytuł
2013-02-21Eclipse Android Debug i komunikat “Source not found”
2013-02-20Android twój BroadcastReceiver
2013-02-13Eclipse Sterowniki USB Android i Windows
2013-02-06Android Eclipse PANIC: Could not open X
2012-10-29Programowanie aplikacji mobilnych Cross Platform-owo

Eclipse (3)

DataTytuł
2013-02-13Eclipse Sterowniki USB Android i Windows
2011-06-28Skróty klawiszowe w Eclipse
2011-06-20Automatyczny Intellisense w Eclipse jak w Visual Studio

Latex (3)

DataTytuł
2012-12-04WinShell edytor do LaTex
2011-08-01LaTex na PC instalacja i co to jest
2011-07-03TeXworks program do LaTex

Excel VBA (2)

DataTytuł
2022-02-24Excel VBA : Tworzenie, kopiowanie i nazywanie dynamiczne arkuszy
2022-02-23Excel VBA : Dodanie formuły, która sumuje wartości z arkuszy

Figura retoryczna (2)

DataTytuł
2021-07-01Początki, Pierwsze kroki Programisty .NET, C# nie są wspaniałe
2015-09-20Figura retoryczna Paraprosdokian-wynalazek śmiechu-Życie Jest jak pudełko czekoladek, szkoda, że je wszystkie zjadłem

Kubernetes (2)

DataTytuł
2021-01-10Kubernetes Wytłumacz mi Architekture, MasterNode, Pody i sieć
2021-01-04Kuberetes i Docker : Wytłumacz mi i pokaż

Expression Blend (2)

DataTytuł
2013-01-31Expression Blend Import grafiki z Illustratora FXG
2013-01-05Wersje Blenda : Expression Blend 4.0 z dodatkiem WP7.5

Nhibernate (2)

DataTytuł
2011-05-08NHibernate pierwsza prosta aplikacja
2011-05-05NHibernate wstęp do podstawowych zagadnień ORM

Blazor (1)

DataTytuł
2022-04-12Blazor i Uwierzytelnienie z JSON Web Tokenem

Architektura (1)

DataTytuł
2022-04-12Architekt Programista? 6 pytań do przyszłego Ciebie

Azure (1)

DataTytuł
2020-05-07Azure Functions : Co to jest i jak zacząć?

Cobol (1)

DataTytuł
2020-04-29COBOL : Start z 60 latkiem w Visual Studio Code

Ado.net (1)

DataTytuł
2012-12-26PostgreSQL ADO.NET i .NET połączenie przez ODBC
;

Wszystkie Kategorie