FilterKiedy pracujesz z bazą danych, która ma wiele obiektów ciężko jest odnaleźć ten konkretny. Object Explorer w SQL Management Studio  listuje wszystkie obiekty według kategorii dlatego ciężko jest odnaleźć ten konkretny.

By rozwiązać ten problem możemy skorzystać z opcji filtrowania obiektów.

Powiedzmy, że chcemy odnaleźć wszystkie obiekty, którą mają schemat “Person”.. W demie użyłem bazy danych AdventureWorks2008R2.

Filtrowania można użyć na wiele sposób.

Można skorzystać z ikonki zaznaczonej poniżej.

Object Explorer

Można także z menu kontekstowego wybrać Filter –> Filter Settings.

Filter

W oknie dialogowym wybieramy interesujące nas filtrowanie. Sortować można po nazwie po schemacie i po właścicielu i po dacie utworzenia.

Możemy także określić operator naszego kryterium. Czy wartość ma być równa, czy tylko zawierać lub nie zawierać dany wyraz?

Filter Settings

Po określeniu filtru wybieramy przycisk “ok”. Jeśli chcemy usunąć wszystkie kryteria filtrowania wtedy używamy przycisku “Clear Filter”.

Po filtrowane obiekty

Teraz Tabelki są po filtrowane po schemie “Person”.  Folder Tabels nawet nas informuje, że zawartość jest filtrowana.