IkonyKiedy piszesz kod  IntelliSence wyświetla ci dostępne  klasy, metody i tak dalej. Dzięki tym ikonkom   wiemy co jest czym w tym menu. Dodałem prostą tabelkę objaśniającą.

Byłem zbyt leniwy więc skorzystałem z opisu z Wikipedii czyniąc ten wpis o wiele lepszym..

 

IkonaCo to jestOpis z Wikipedii
ClassKlasaKlasa jest częściową lub całkowitą definicją dla obiektów. Definicja obejmuje dopuszczalny stan obiektów oraz ich zachowania. Obiekt, który został stworzony na podstawie danej klasy nazywany jest jej instancją. Klasy mogą być typami języka programowania - przykładowo, instancja klasy Owoc będzie mieć typ Owoc.
struckStruktura

Struktura lub rekord - to złożony typ danych występujący w wielu językach programowania, grupujący logicznie powiązane ze sobą dane różnego typu w jednym obszarze pamięci. Składowe struktury - pola - są etykietowane, tj. mają swoje unikatowe nazwy; poprzez podanie nazwy otrzymuje się dostęp do danego pola.

Struktury są powszechnie stosowane w programowaniu, pozwalają bowiem w przejrzysty sposób opisywać złożone obiekty. Przykładem struktury może być informacja o książce: imię i nazwisko autora (typ łańcuchowy), tytuł (typ łańcuchowy), rok wydania (liczba całkowita), liczba stron (liczba całkowita), nazwa wydawnictwa, numer ISBN itp.

enumEnumTyp wyliczeniowy - w językach programowania rodzaj typu danych zawierający listę wartości, jakie może przyjmować zmienna tego typu.
interfaceInterfaceW programowaniu obiektowym interfejs jest abstrakcyjną reprezentacją klasy. Interfejs umożliwia korzystanie z danej klasy, niezależnie od faktycznej implementacji. Interfejs pozwala na hermetyzację obiektów, utworzonych na podstawie klasy zawierające definicję (implementację) wspólnego interfejsu.
delegataDelegata

Delegaty w języku C# wywodzą się ze wskaźników do funkcji używanych w językach C/C++. Jednak niedoskonałością wskaźników jest to, iż nie gwarantują bezpiecznego zwracania typów danych, jak i liczby podawanych parametrów (oraz ich typów). .NET Framework stworzył dla programistów bardzo podobny mechanizm, który zyskał dodatkową funkcjonalność. W efekcie delegaty dbają o bezpieczeństwo typów zwracanych obiektów i metod, na które wskazują. Te nowe typy danych zawierają trzy ważne informacje:

  • adres metody, na którą wskazują
  • parametry tej metody
  • oraz zwracany typ danej metody
methodMetodaMetoda - w programowaniu obiektowym jest to funkcja składowa klasy, której zadaniem jest działanie na rzecz określonych elementów danej klasy lub klas z nią spokrewnionych (zob. też dziedziczenie).
extension methodMetoda rozszerzeniowaWięcej o tym w tym moim wpisie Uśmiech.
Przestrzeń nazwPrzestrzeń nazw

Przestrzeń nazw (ang. namespace) – abstrakcyjne uniwersum, którego elementami mogą być nazwy, terminy techniczne lub słowa. W obrębie dowolnej przestrzeni nazw każda nazwa musi być niepowtarzalna. Przestrzeń nazw jest kontekstem, w którym słowo może być jednoznacznie przypisane do reprezentowanego przez nie pojęcia ze świata rzeczywistego.
Każdy język to przestrzeń nazw, niezależnie czy jest to język naturalny, sztuczny, żargon techniczny jakiegoś zawodu, czy język formalny (na przykład język programowania). Niektóre nowoczesne języki programowania obsługują wiele przestrzeni nazw (Java, C++, Delphi for .NET). W odrębnych przestrzeniach nazw mogą istnieć obiekty o identycznych nazwach. Do konkretnej nazwy, zdefiniowanej w wybranej przestrzeni nazw, można odwołać się za pomocą selekcji.

eventsZdarzenieZdarzenia generowane są na przykład podczas poruszania myszką, kończenia otwierania dokumentu lub naciśnięcia klawisza na klawiaturze.

 

Próbowałem szukać tych ikon w dll-kach, ale są one dobrze ukryte. Za pomocą IconFx znalazłem tylko ikonki projektowe.


Ikonki te jednak można znaleźć w folderze :

***\Visual Studio 2010\Common7\VS2010ImageLibrary\1033\VS2010ImageLibrary.zip\

Są one jednak zapisane w formacie png w różnych rozmiarach na jednym obrazku. Co dla tego wpisu było bezużyteczne.

Inne pomocne źródła, co do tych ikon: