Tree Co prawda kiedyś dawno temu (w 2011 roku) zrobiłem wpis z implementacją drzewa binarnego. Znając jednak siebie z 2011 roku nie zaszkodzi zrobić takie szybkie przypomnieje i użyć wzorca iterator.

Zaczynamy od tworzenia gałęzi i liści drzewa binarnego. Każda gałąź ma wartość  i może, ale nie musi mieć następne gałęzi.

W konstruktorze przekazuje dalsze instancje tej samej klasy. Co oznacza, że możemy stworzyć prawdziwy łańcuch łączący te klasy, a raczej drzewo.

public class Node<T>
{
  public T Value;
  public Node<T> Left, Right;
  public Node<T> Parent;
  public Node(T value)
  {
    Value = value;
  }
  public Node(T value, Node<T> left, Node<T> right)
  {
    Value = value;
    Left = left;
    Right = right;
    left.Parent = right.Parent = this;
  }
}

Mam więc drzewo binarne. Teraz jak po tym drzewie chodzić.

//  3
// / \
// 2  1
var root = new Node<int>(3,
  new Node<int>(2),
  new Node<int>(1));

Można przejść po drzewie na trzy sposoby. Umieszczę fragment wikipedi by nie popełnić błędu nazewnictwa metody.

My zrobimy przejście in-order.

public class IteratorInOrder<T>
{
  public Node<T> Current { get; set; }
  private readonly Node<T> root;
  private bool yieldedStart;

  public IteratorInOrder(Node<T> root)
  {
    this.root = Current = root;
    while (Current.Left != null)
      Current = Current.Left;
  }
  public bool MoveNext()
  {
    throw new NotImplementedException();
  }
}

Wygląda to całkiem nieźle i co najważniejsze korzystamy ze wzorca Iterator w jakiś sensowny sposób. Poziom skomplikowania tego kodu wzrośnie wraz z stworzeniem metody MoveNexr().

public bool MoveNext()
{
  if (!yieldedStart)
  {
    yieldedStart = true;
    return true;
  }
  if (Current.Right != null)
  {
    Current = Current.Right;
    while (Current.Left != null)
      Current = Current.Left;
    return true;
  }
  else
  {
    var p = Current.Parent;
    while (p != null && Current == p.Right)
    {
      Current = p;
      p = p.Parent;
    }
    Current = p;
    return Current != null;
  }
}

Logika szukania następnego element w drzewie  na pewno nie może być napisana krócej. Eee tylko Ciebie podpuszczam można tą logikę sprawdzania gałęzi drzewa napisać lepiej, ale o tym później.

Najpierw ustawiamy flagę, że zaczynamy spacer po kolekcji. Później będziemy sprawdzać gałęzi drzewa zaczynając od prawej stony.

Wygląda to dziwnie wiem, ale z drugiej strony całkiem nie dawno pisałem listy jednokierunkowe w JavaScript i wiesz mi pisanie algorytmów od zera jakby to był C++ zawsze wygląda dziwnie. 

Mamy więc iteratora. Jak on działa?

var root = new Node<int>(-1, new Node<int>(-2),
  new Node<int>(4,
  new Node<int>(2, new Node<int>(1), new Node<int>(3)),
  new Node<int>(5))
);
//  0
//  / \
// -1 4
//   / \
//  2  5
//  / \
// 1  3

var it = new IteratorInOrder<int>(root);
while (it.MoveNext())
{
  Console.WriteLine(it.Current.Value);
}

Aplikacja wyświetli wartości w następującej kolejności : -1,0,1,2,3,4,5

Zbudujmy też klasę, która zadeklaruję ten domyślny iterator w sobie.

public class BinaryTree<T>
{
  private Node<T> root;
  public BinaryTree(Node<T> root)
  {
    this.root = root;
  }
  public IteratorInOrder<T> GetEnumerator()
  {
    return new IteratorInOrder<T>(root);
  }
}

Teraz możemy skorzystać z pętli foreach. Co ciekawe nie musimy implementować interfejsu IEnumerable. Kompilator sam znajduje metodę GetEnumerator(). Magia dynamicznej części C# zapewne na to pozwala.

var root2 = new Node<int>(0,
new Node<int>(-2, new Node<int>(-3), new Node<int>(-1)),
new Node<int>(4,
new Node<int>(2, new Node<int>(1), new Node<int>(3)),
new Node<int>(5))
);

var tree = new BinaryTree<int>(root2);
foreach (var node in tree)
  Console.WriteLine(node.Value);

A jak to można ulepszyć? Po pierwsze ten przykład prosi się o rekurencję, ale metoda MoveNext() nie jest w stanie zapamiętać kontekstu za każdym razem, gdy ją wywołujemy.

Pamiętamy tylko poprzedni element. Teraz sobie myślisz ten styl programowania jest beznadziejny. Nie możliwe, że kolekcję w C# są tak napisane. No cóż te kolekcję korzystają jeszcze z czegoś.

Na pomoc przychodzi wyrażenie yield return.

Dzięki temu mamy prymitywna maszynę stanów. Teraz jak widzisz wszystkie zapytania są rekurencyjne. Tworzymy kolekcję z poleceń yield, a one korzystają z pętli foreach, która wywoła kolekcję z poleceń yield, a one skorzysta z pętli foreach...

..i tak dalej...i tak dalej, aż znajdziemy węzeł, który nie ma ani gałęzi po prawej, ani po lewej.

A potem wracamy do poprzedniego węzła i sprawdzamy wartość prawej gałęzi. Jak już to zrobimy to wracamy do tego wężła jeszcze raz i cofamy się do poprzedniej gałęzi.

public class BinaryTree<T>
{
  public IEnumerable<Node<T>> NaturalInOrder
  {
    get
    {
      IEnumerable<Node<T>> TraverseInOrder(Node<T> current)
      {
        if (current.Left != null)
        {
          foreach (var left in TraverseInOrder(current.Left))
            yield return left;
        }
        yield return current;
        if (current.Right != null)
        {
          foreach (var right in TraverseInOrder(current.Right))
            yield return right;
        }
      }
      foreach (var node in TraverseInOrder(root))
        yield return node;
    }
  }

  private Node<T> root;
  public BinaryTree(Node<T> root)
  {
    this.root = root;
  }

}

Na koniec użyjmy LINQ aby scalić wartości zwrócone przez drzewo.

var root3 = new Node<int>(0,
  new Node<int>(-2, new Node<int>(-3), new Node<int>(-1)),
  new Node<int>(4,
  new Node<int>(2, new Node<int>(1), new Node<int>(3)),
  new Node<int>(6, new Node<int>(5), new Node<int>(7)))
);
var tree = new BinaryTree<int>(root3);
Console.WriteLine(string.Join(",",
  tree.NaturalInOrder.Select(x =>
x.Value)));

Wynik to : -3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7

Podsumowanie:

Wzorzec projektowy iterator w C# jest bardzo ukryty . Zauważ, że nie wspieramy iteracji, w której moglibyśmy się cofać . Nie mamy metody MoveBack().

Słowo kluczowe yield na pewno bardzo uproszcza kod. Dla kogoś to wygląda jak kolekcja, a dla Ciebie może jest to tylko maszyna stanów, która wypluwa wartości według określonego algorytmu.

Pamiętaj zawsze może napisać taki kod w C#.

public IEnumerable<int> RandomNumbers
{
  get
  {

    Random random = new Random();
    for (int i = 0; i < 1000; i++)
    {
      yield return
        random.Next(int.MinValue, int.MaxValue);
    }

  }
}

A dla kodu z tego poziomu dalej wygląda to, jak kolekcja z 1000 elementami. 

Console.WriteLine(string.Join(",", tree2.RandomNumbers.Take(10)));