English VSCzęsto ma się problem z tłumaczeniem terminologii z Visual Studio. O ile w języku potocznym, bądź nawet na blogu miksowanie wyrażeń polskich z angielskim jest dopuszczalne, to już  w pracy inżynierskiej, bądź magisterskiej nie można sobie na to  pozwolić.

Pamiętam, że w mojej pracy inżynierskiej miałem niewielki problem ze słowem “binding”, czyli powiązania.

Większy problem jednak stanowił mechanizm z Expression Blend jak “behaviors” z tłumaczeniem na język polski “zachowania”. Jednak słowo “zachowania” moim zdaniem  nie oddaje tego samego znaczenia.  Miałem wrażenie , że przez te spolszczenia moja praca inżynierska brzmiała czasem idiotycznie.

Aby oszczędzić sobie kłopotów na przyszłość postanowiłem zanotować sobie tą stronę. Bezpośrednie tłumaczenie terminologii nie zawsze może być poprawne.

Nie chcę też w przyszłych wpisach na blogu popełniać  błędów, wynikających z braku wyczucia w tłumaczeniu. Pamiętam, że w którymś wpisie na ślepo przetłumaczyłem słowo “policy” na szczęście prawidłowo.

Próba przetłumaczenia słowa binding

Na stronie tej  można zobaczyć oficjalne tłumaczenie słowa, jak i jego opis. Dopasowując go do konkretnego produktu Microsoft.
 

Jednak zdarzają się pewne słowa, których nie można sprawdzić jak np. “postfix” dla Visual Studio.

Stron:
http://www.microsoft.com/Language/en-US/Search.aspx: