AttachDzisiaj w pracy pokazałem koledze jak w Visual Studio potrafi się dołączyć do procesu aplikacji w celu debugowania aplikacji. Trochę się uśmiałem, ponieważ pewien kolega nauczył mnie tego w poprzedniej pracy.

Czasami nie możemy debugować aplikacji. Przykładowo moduły w DotNetNuke nie mogą być inaczej debugowane, gdyż reprezentują tylko część systemu ,a nie całość.

By sztuczka zadziała najpierw musisz mieć uruchomione Visual Studio z prawami administratora.

Upewni się ,że twoja strona jest włączona inaczej nie będzie procesu do którego można się podłączyć.

Z głównego menu w Visual Studio wybierz “Debug –> Attach to Process”.

Attach to Process

Jeżeli pracujesz w Visual Studio 2010 przed szukaniem procesu upewni się ,że masz zaznaczone poniższe opcje.

Show processes in all sessions

Teraz najtrudniejsza część znalezienie odpowiedniego procesu.

Processes

Jeżeli pracujesz z IIS wersji Express proces ten nazywa się “iisexpress.exe”. Jeżeli pracujesz z lokalnym pełnym IIS to proces powinien nazywać się “w3p.exe “.

w3wp.exe

Istnieje wiele instancji tego procesu ,ale obecnie nie potrafię sobie przypomnieć co determinuje ten właściwy.

Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie breakpoint-y powinny być czerwone. Dla pewność  warto przebudować “build”(F6)  aplikacje, gdyż kod w Visual Studio może być inny od tego, który obecnie działa. W takiej sytuacji “attach to process” nie zadziała.

Warto także wyposażyć się w dodatek do Visual Studio Reattach

Reattach

Pamięta on poprzednie procesy, do których się podpinaliśmy. Za pomocą jednego guzika możemy być znowu podpięci do odpowiedniego procesu.

To wszystko.