VirtualBoxHyper-V nie lubi strasznie konkurencji. Mając Windows 8 istnieją  spore problemy z zainstalowaniem jakichkolwiek innych maszyny wirtualnych. Patrz Virtual PC.

Jednym z nich jest VirtualBox. VirtualBox i Hyper-V nie mogą koegzystować równocześnie na tej samej maszynie. Tylko jednak usługa “hypervisor” może być uruchomiona na raz. Hyper-V działa cały czas natomiast VirtualBox działa tylko wtedy gdy próbujemy go uruchomić.

Hyper-V wciąż jest mi potrzebne do tworzenia oprogramowania na Windows Phone 8. Emulator jest scalony ze środowiskiem Hyper-V. To w pewnym sensie też problem.

Jak więc uruchomić VirtualBox-a. Możemy tymczasowo wyłączyć Hyper-V gdy chcemy skorzystać z VirtualBox.

Maszyny wirtualne

Alternate Text Przed próbą instalacji jakiekolwiek maszyny wirtualnej w Windows 8 dobrze jest stworzyć punkt przywracania systemu. Mojemu przyjacielowi po instalacji VirtualBox-a system przestał się uruchamiać. A ja też miałem podobno przygodę gdy używałem zmodyfikowanego Virtual PC.

Nie jestem fanem grzebania w rejestrze dlatego moja metoda używa konfiguracji bootowania “bcdedit”.

Za wszelkie wyrządzone szkody nie odpowiadam Zaraz wracam

Jeżeli uruchomisz “bcdedit” bez argumentów zobaczysz właściwość “hypervisorlaunchtype”. Może być ona ustawiona na“off” lub “auto”.

bcdedit hypervisorlaunchtype

Aby więc wyłączyć Hyper-V wpisujemy poniższe polecenie do wiersza poleceń. Pamiętaj ,że musisz to zrobić jako administrator.

bcdedit /set hypervisorlaunchtype off

Po restarcie systemu powinieneś móc uruchomić VirtualBox-a.

Aby uruchomić ponownie Hyper-V analogicznie wpisz do:

bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto

…i zrestartuj system.

Jeśli czujesz się bardziej na siłach. Możesz stworzyć dwa profile bootowania i przemieszczać się pomiędzy nimi.

Uruchom BCDEDIT bez parametrów aby uzyskać obecne GUID boot. Skopiuj je.

Potem uruchom.

BCDEDIT/COPY {boot-GUID} /d “HyperV Ok”

Uruchom jeszcze raz BCDEDIT bez parametrów aby uzyskać guid “HyperV OK”. Skopiuj je.

Potem uruchom

bcedit /set {hyperV-Guid} hypervisorlaunchtype auto

Później wyłącz Hyper-V dla domyślnego uruchamiania.