Figury Scalable Vector Graphic (SVG) jest to standardowy język zaakceptowany przez W3C służący do opisywania dwuwymiarowej grafiki wektorowej, jak i rastrowej, w niektórych przypadkach za pomocą pliku XML. Firefox 3+, Opera 9+ i Safari 3+ wspierają renderowanie SVG. Jedyną zagubioną przeglądarką jest … oczywiście Internet Explorer w wersji 8 ,ale tą lukę można uzupełnić przy pomocy wtyczek. Chociaż i one odchodzą w zapomnienie.

SVG staje się następnym elementem standardów HTML 5. Wcześniej by użyć SVG trzeba było się posłużyć wspaniałym tagami jak <object> <iframe>. Jak pokazuje ten przykład.

<html >
<head>
<title>SVG test</title>
</head>
<body>
   <object data="svg.xml"  type="image/svg+xml" width="500" height="500" />
</body>
</html>

Teraz wypadało pokazać jak to mniej więcej działa. Mimo iż posługuje się elementem <object>. Plik .xml ,albo SVG wygląda następująco.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="500" height="500" version="1.1"> 
    <rect x="10" y="10" width="30" height="40" fill="#c32341" stroke="black" /> 
</svg>

Muszę przyznać ,że nie ma tutaj dużej filozofii dla mnie ze względu na to ,że wygląd aplikacji w WPF i Silverlight jest opisywany też za pomocą XML , który my nazywamy XAML. W tym wypadku zostanie narysowany mały prostokąt, który znajduje się na osi X,Y. Wszystkie jego dane jak długość, szerokość, kolor zostały opisane za pomocą odpowiednich właściwości.

<circle  cx="80" cy="30" r="20" stroke-width="2" fill="#af2675" />
<ellipse cx="120" cy="30" rx="10" ry="20"  style="fill:yellow" />
<line x1="10" y1="60" x2="200" y2="60" stroke ="rgb(99,99,99)"/>

Oczywiście można narysować inne figury jak : koło, elipsę i prostą linie. Niektóre właściwości jak wypełnienie w tym wypadku jest traktowane jak styl CSS ,więc można manipulować elementami za pomocą kaskadowych styli.

<polygon points="180,0 140,50 180,50" style="fill:#cccccc;
stroke:#000000;stroke-width:1"/>
<polyline points="60,60 60,80 80,80 80,90 90,90 90,100"
style="fill:white;stroke:red;stroke-width:2"/>

Można też narysować figury bardziej złożone, jak i bardziej skomplikowane linie. Podając współrzędne X,Y dla każdego punktu. Points = “x,y x,y x,y”

<path d="M250 150 L150 350 L350 350 Z" />
<path d="M153 334
C153 334 151 334 151 334
C151 339 153 344 156 344
C164 344 171 339 171 334
C171 322 164 314 156 314
C142 314 131 322 131 334
C131 350 142 364 156 364
C175 364 191 350 191 334
C191 311 175 294 156 294
C131 294 111 311 111 334
C111 361 131 384 156 384
C186 384 211 361 211 334
C211 300 186 274 156 274"
style="fill:white;stroke:red;stroke-width:2"/>

Zostały nam ścieżki. Nikt przy zdrowych zmysłach nie próbował ich napisać ,dam głowę , że są odpowiednie do tego narzędzia ,albo konwertery. Jeśli takich nie mamy a posiadamy zestaw narzędzi Expression  Studio. Możemy narysować ścieżkę w Expression Design .W programie możemy tę ścieżkę wyeksportować do pliku XAML ,a pliku XAML skopiować zawartość “data”.

No cóż, na koniec pozostało jeszcze umieszczenie prostego tekstu.
<text  x="50" y="150" style="font-family:Verdana;font-size:72" >SVG</text>

Link do strony HTML:

Przykład