Łączenie Wpis ciekawostka. Aby połączyć się z lokalnym serwerem SQL nie trzeba pamiętać nazwy swojego komputera. Istnieje wiele inny alternatywny sposób. Warto zapamiętać chociaż jedną alternatywę.

W sumie jest  pięć sposobów na połączenie.

Metoda 1:  Nazwa komputera (w moim przypadku PanNiebieski)

Połączenie te zadziała tylko, gdy łączymy się z serwerem  z  komputera, który  znajduje się w tej samej domenie bądź innej, jeśli jest ona zaufana.

Metoda 2: Jedna kropka (.)

SQL SERVER

Metoda ta zadziała, tylko jeśli faktycznie jesteśmy zalogowani już do komputera. Mówiąc krócej ta metoda nie działa gdy próbujemy uzyskać dostęp zdalnie używając SSMS.

Metoda 3: (local)

Metoda 4: localhost

sqlserver 3

Metody 3 i 4 działa, gdy jesteśmy lokalnie na serwerze.

Metoda 5: 127.0.0.1

Ta metoda zadziała, nawet gdy łączymy się z  nie zaufaną domeną, ponieważ DNS nie jest wstanie zidentyfikować nazwy komputera.

sql servr 2

Ostatnia metoda może nie zawsze zadziałać. Co może wydawać się dziwne, gdyż można połączyć z serwerem używając nazwy “localhost” ale nie gdy używa się jego adres IP.

Domyślnie SQL Server blokuje zdalne połączenia. Używając nazwy localhost uzyskujemy dostęp do serwera poprzez pamięć współdzieloną  ,a to jest domyślnie dozwolone.

Aby to zmienić wystarczy uruchomić z prawami administratora   SQL Server Service.

Zatrzymać usługę SQL Server tylko tymczasowo.

sql server4

Później w lewym panelu  wybrać “SQL Server Network Configuration”  ,a potem “Protocols for Nazwa twojej instancji”.

Uaktywnij protokół TCP/IP ,a później przywróć usługę SQL Server.

sql servre 6Teraz połączenie z lokalnym Serwerem pod lokalnym IP powinno zadziałać.

sql ser 7