Skróty VSSkróty klawiszowe w Visual Studio nie są tak dobrze skonstruowane, jak w Eclipse. Niektóre funkcje wymagają połączenia 2 bądź nawet 3 kombinacji klawiszowych. Zapamiętanie ich może się kojarzyć z głupią bijatyką, gdzie ciosy(combosy)  to kombinacja 5 klawiszy z całej klawiatury. Naprawdę nie dziwi mnie fakt ,że nikt z tego nie korzysta, ponieważ trudno zapamiętać złożone kombinacje klawiszy. Już łatwiej zapamiętać kombinacje do gier konsolowych, jak i słynny Konami Code.

Konami Code jest łatwiejszy do zapmiętania  niż kombinacje z Visual Studio
Mimo to postanowiłem zrobić ten wpis z nadzieją ,że może komuś będzie on pomocny.

Zauważyłem też, że niektóre skróty klawiszowe nie działają już bądź są zajęte przez dodatki w Visual Studio.

Jednak też nie jest , aż tak źle, bo mamy w Visual Studio 2010 do dyspozycji normalne skróty klawiszowe, a nie dziwne kombinacje.

Wybaczcie ten depresyjny wstęp , ale w tak dużym narzędziu złożone skróty klawiszowe są jednak nieuniknione. Na pierwszy rzut oka mogą one wyglądać  dziwnie.   

Skróty klawiszowe : IntelliSense

Większość tych skrótów związanych z Intellisense nie jest, aż tak przydatna. Wszytko, może być rozwiązane za pomocą kursora myszki.

SkrótOpis
CTRLChowa Intellisense , a raczej, dopóki trzymasz ten klawisz staje się on przezroczysty.
CTRL+JWywołuje Intellisense.
CTRL+SHIFT+SPACEDla metody wywołuje opis parametrów.


Zauważyłem , że niektóre nawet nie działają więc ich nie podałem.

Skróty Klawiszowe : Nawigacja

Teraz bardziej przydatne skróty klawiszowe.

SkrótOpis
SHIFT+F12Wyświetla wszystkie referencje w projekcie gdzie wystąpił dany symbol.
F12Wyświetla kod deklaracji danego symbolu.
CTRL+JPodąża za zamykającym nawiasem klamrowym, gdy najedziemy na nawias otwierający.
CTRL + ,Wywołuje okno “NavigateTo” .
F8Przechodzi do następnego znaku, gdzie dany symbol też występuje, jeśli mamy do dyspozycji okno “FindResultWindows”, czyli skorzystaliśmy wcześniej ze skrótu SHIFT+F12. Przechodzi też po elementach okna “TaskList”.
CTRL+IUruchamia małe okienko wyszukiwania danego elementu. Więcej informacji w obrazkach.
F3Wyszukuje według ostatniego podanego wzoru.
CTRL + F3Wyszukuje według zaznaczonego wzoru za pomocą myszki
CTRL + GWywołuje okno “Go To Line” dzięki niemu możesz przejść do konkretnej linijki kodu.
CTRL + MINUSPrzechodzi do poprzedniej części kodu, którą oglądaliśmy.
CTRL + SHIFT + MINUSPrzechodzi do następnej części kodu, którą oglądaliśmy.
CTRL + SHIFT + FWywołuje okno “Find and Replace”. Z zaznaczoną zakładką “Find in Files”
ALT + F12Wywołuje okno “Find and Replace”. Z zaznaczoną zakładką “Find Symbol”
CTRL + FWywołuje okno “Find and Replace”. Z zaznaczoną zakładką “Find Quick”
F7Oglądanie kodu zaznaczonego elementu w “SolutionExplorer”
SHIFT + F7Przestawianiem wyglądu pomiędzy “Design” a “Source” np. dla aplikacji WPF i Silverlight
CTRL + /Przejście do pola tekstowego wyszukiwania w toolbar.
CTRL + K, a potem TWywołuje okno “CallHierarchi” dla danej metody.


Oto przykłady obrazujące działanie skrótów w praktyce.

SHIFT + F12

Efekt działania SHIFT 12

Jak widać teraz wiem gdzie jeszcze pojawia się ten symbol w kodzie


F12
Efekt działania F12

Efekt działania skrótu dla klasy Console.


CTRL + IEfekt działania CTRL   I

Prawdopodobnie najszybszy sposób na wyszukiwanie elementów w projekcie


CTRL + G
Efekt działania CTRL   G

Wywołanie okna “Go to Line”


CTRL + K, a potem T
Efekt działania CTRL   K,T

Okno Call Hierarachy.

Skróty Klawiszowe : Pliki

Następne przydatne skróty klawiszowe do plików , a raczej okien dialogowych.

SkrótOpis
CTRL+SHIFT+NWyświetla okno nowego projektu.
CTRL + SHIFT + OWyświetla okno otwierania projektu.
SHIFT + ALT + CWyświetla okno dodania nowego elementu przygotowanego do nowej klasy.
SHIFT + ALT + ADodanie istniejącego elementu do projektu
CTRL + SHIFT + AOkno z dodania nowego elementu.


Nic specjalnego.

Skróty Klawiszowe : Edycja

Tutaj zaczynają się schody i dziwne kombinacje.

SkrótOpis
CTRL+ M, a potem OChowa wszystkie deklaracje w pliku.
CTRL + M, CTRL + HChowa zaznaczone elementy
CTRL + M, a potem CTRL + LRozszerza wszystkie deklaracje pliku.
CTRL + M, a potem CTR+ MRozszerza elementy zaznaczone.
CTRL + K, CTRL+ CWstawia komentarz w zaznaczonym tekście
CTRL + K, CTRL + UOdznacza komentarz w zaznaczony tekście.
CTRL + K,CTRL + DFormatuje podany kod według ustawień w opcjach.
CTRL + K, CTRL + FFormatuje zaznaczony kod według ustawień w opcjach.
CTRL + K,CTRL + XUmieszczenie kodu według określonego stylu. Ten skrót wywołuje tylko menu.
CTRL + K, CTRL + SUmieszcza fragment kodu, który ma być otoczony w zaznaczony bloku tekstu. Ten skrót wywołuje tylko menu.
TAB dwa razyUruchomi dany gotowy styl kodu wybranego z menu.


CTRL + M, a potem O
Efekt działania CTRL   M, O

Efekt działania skrótu


CTRL + K, CTRL + X
Efekt działania CTRL   K CTRL  X

CTRL + K, CTRL + S
CTRL   K, S

Dwa razy TAB
Dwa razy tab

Skróty klawiszowe : Debugging

Skróty dla debugowania kodu. Oto najciekawsze z nich.

SkrótOpis
F5Rozpoczęcie debugowania
F5 +SHIFTUruchomienie programu bez debugowania
F11Step Into wykonuje jedno polecenie w kodzie po kolei.
SHIFT+F11Step Out wykonuje dalsze polecenia w kodzie i przeskakuje cały kod wykonujący się w metodzie.
F9Ustawia w wybranym miejscu Breakpoint-a.
SHIFT + F9Wyłącza dany breakpoint , ale go nie usuwa.
CTRL + F9Wywołuje okno, w którym można dodawać zmienne do obserwacji “WATCH”


Te skróty jednak są użyteczne i niezbyt skomplikowane.

Skróty klawiszowe : Kompilacja kodu

Nie jest ich dużo w końcu możemy wykonać “Bulid” na całej solucji, czy tylko na danym projekcie.

SkrótOpis
F6Kompilacja kodu dla całej solucji
SHIFT + F6Kompilacja dla wybranego projektu i projektów od niego zależnych.


Przejdźmy dalej.

Skróty klawiszowe : Refactoring

Wszytko jest zawarte w tym obrazku tabelka jest zbędna.

refactoring skróty klawiszowe

Skróty Klawiszowe : Okna

Najfajniejszym skrótem jest CTRL + TAB. Ten skrót wywołuje okno nawigacji do skakania pomiędzy okienkami

CTRL   TAB

Przy użyciu “CTRL + suwaka myszki “ możesz powiększać wielkość tekstu w przeglądanym pliku. Ponieważ Visual Studio 2010 jest napisany w WPF powiększanie jest możliwe.

Maksymalne powiększenie

Ważna uwaga co do skrótów:

Zastanawiałem się, dlaczego niektóre skróty nie działają. Odpowiedź znalazłem w małej notatce w PDF ze skrótami.

You can choose to use these key bindings from the Visual C#
Development Settings. To change these settings, go to Tools |
Import and Export Settings... and select Reset All Settings. Then
select Visual C# Development Settings. You could also import only
the key bindings by selecting Import Selected Environment
Settings instead of Reset All Settings. To customize individual key
bindings, go to Tools | Options | Environment | Keyboard.

Według tej notatki wybór stylu kodu w Visual Studio, który jest wybierany przy pierwszym uruchomieniu ma niewielki wpływ na skróty klawiszowe.

Jednak w tym wpisie wszystkie skróty zostały sprawdzone, czyli działają dla wszystkich domyślnych ustawień w Visual Studio.

Ten wpis wzorowałem na PDF ze skrótami, który kiedyś pobrałem.

Nie pamiętam strony, z której pobrałem listę skrótów w PDF , więc umieściłem plik w moim DropBox":

Wszystkie skróty klawiszowe w PDF dla C#.
Wszystkie skróty klawiszowe w PDF dla C++
Skróty klawiszowe w dokumentacji  MSDN.