Skróty

Skróty klawiszowe w Eclipse na pewno są lepsze niż w Visual Studio. Słyszałem wiele porównań tych dwóch środowisk i co do skrótów klawiszowych nie ma tutaj wątpliwości kto tu wygrywa. Skróty w Visual Studio opisałem tutaj.

Oto jak Eclipse rozwiązuje problemy ze trudnymi kombinacjami

Eclipse doskonale rozwiązał problem ze złożonymi kombinacjami klawiszowymi . W Visual Studio otrzymujemy informacje ,że program oczekuje na dalszy klawisz. Natomiast w Eclipse wyświetla się małe menu ze wszystkim dostępnymi pod kombinacjami. Dlaczego nie ma tego w Visual Studio nie mam pojęcia.

Wydaje się to trochę dziwne, zwłaszcza że od Visual Studio 2010 mamy do dyspozycji pluginy tworzone przez osoby trzecie.

No cóż, zobaczmy jakie skróty klawiszowe oferuje Eclipse.

Wszystkie skróty

Oto jeden z najbardziej użytecznych skrótów klawiszowych. Pokazuje on wszystkie pozostałe skróty, przy czym możemy również wywołać funkcjonalność danego polecenia z menu.

CTRL + Shift + L.
CTRL SHIFT L

Jest to dość przydatny skrót, zwłaszcza gdy zapomnimy o wszystkich pozostałych.
Ponowne wciśnięcie CTRL+SHIFT+L wywoła okno preferencji dla klawiszy w Eclipse.

Ponowene wciśniecie CTRL SHIFT L

Istnieje nawet jeszcze lepszy uniwersalny skrót.

Super skrót do wszystkiego CTRL + 3

Wyobraź sobie absolutne menu do wszystkiego, które może być sortowane poprzez twoje słowa kluczowe.

CTRL + 3
CTRL   3

Ten skrót jest naprawdę cudowny. Można za pomocą niego zrobić wszystko trzeba tylko wiedzieć czego się szuka.

Skrót ten wymaga jednak trochę praktyki .Trzeba wiedzieć jak napisać dane słowo aby uzyskać w menu tę właśnie funkcje.

Mimo wszystko jest to genialne rozwiązanie i na pewno jest to ciekawsza alternatywa niż zapamiętywanie skrótów klawiszowych. Zwłaszcza że skróty klawiszowe nie wykonują niektórych poleceń zawartym w tym menu. W końcu tutaj mam do dyspozycji całą funkcjonalność Eclipsa.

Nawigacja Eclipse

Przejdźmy jednak do konkretnych skrótów klawiszowych. Podobnie jak we wpisie o Visual Studio podzieliłem skróty klawiszowe na kategorie. Ponieważ tym razem nie wzorowałem się na żadnym źródłem informacji to być może niektóre skróty są w nieodpowiedniej kategorii.


Uważam ,że dzięki podziałce ten wpis będzie bardziej czytelny. W końcu kto chciałby czytać gigantyczną listę.

SkrótCo robi:
F3Otwiera deklaracje zaznaczonego elementu.
F4Otwiera zakładkę z hierarchią zaznaczonego elementu.
CTRL + ALT + HOtwiera hierarchię wywołani.
CTRL + SHIFT + ROtwiera okno “Open Resource”. Pomaga w wyszukiwaniu określonego pliku w całym projekcie.
CTRL + SHIFT + HOtwiera okno Open Type. Wyszukuje klasy i inne rzeczy.
CTRL + F12Otwiera okno z zadaniami.
CTRL + .Następna adnotacja stworzona przez program Eclipse w kodzie.
Ctrl + ,Poprzednia adnotacja stworzona przez program Eclipse w kodzie.
CTRL + LOtwiera okno “Go to Line” . Szybki spacer po kodzie.
Alt + ← and Alt + →Wracasz do miejsc, które wcześniej odwiedzałeś.
CTRL + QPrzeskakuje do ostatniego zmienionego miejsca.
F5Odśwież.
CTRL + SHIFT + NPodkreśla wszystkie instancje danego elementu w kodzie.
CTRL + SHIFT + ↓Przechodzi do następnego członka klasy.
CTRL + SHIFT + ↑Przechodzi do poprzedniego członka klasy.
CTRL + TWyświetla małe okno z hierarchią, jaką ma dana klasa.


Przykłady zastosowania tych skrótów.

CTRL + SHIFT + R

Przydatne okno do znalezienia odpowiedniego pliku w projekcie po jego nazwie. Jak widzisz możesz też stosować pewne kombinacje litery ,aby znaleźć grupę plików.

Open Resources

Warto go zapamiętać.

CTRL + SHIFT + T

Okno Open Type. Nie miałem jeszcze okazji korzystania z tego okna, więc nie wiem, kiedy ono się przydaje ,ale myślę ,że screen jest objaśnieniem jego funkcji.

Open type Ctrl   Shift   T

Za pomocą tego menu szukasz klasy bądź metod, możesz też zobaczyć, w której paczce klasa się znajduje.

CTRL + L

Skrót wywołuje okno “Go to Line” , przydatny przy dużej ilości kodu.

Go to line CTRL   L
Lepsze to niż scrollowanie kodu.

Ctrl + O

Wyświetla wszystkie człony danej klasy. Używając skrótu CTRL + SHIFT + ↓ i CTRL + SHIFT + ↑ możesz przechodzi po członach tej klasy.

CTRL   O dwa razy

Ponowne użycie skrótu wyświetla człony, które klasa ma w wyniku dziedziczenia. Jak np. z java.lang.Object.

F3 i F4

Jak widać za pomocą F3 przeszedłem do deklaracji klasy Shell. Po wciśnięciu F4 wyświetliła się zakładka z hierarchią tej klasy.

Warto zaznaczyć ,że przetrzymanie CTRL i naciśnięcie na daną klasę daje taki sam efekt co skrót F3 , czyli on też przechodzi do kodu deklarującego daną klasę.

Wynik użycia F3 ,a potem F4

Wbrew pozorom są to przydatne skróty.

CTRL + T

Wyświetla hierarchie dziedziczenia danej klasy. Ponowne użycie CTRL + T pokazuje hierarchie w drugiej kolejności.


CTRL   T

Refactor Eclipse

Zmiana kodu to mocna strona Eclipsa. Większość tych skrótów nawet nie obejmuje wszystkich tych funkcji.

SkrótCo robi:
Alt+SHIFT+RZmiana nazwy danego elementu.
Alt+SHIFT+VPrzemieszcza fragment kodu do innego pliku.
Alt+SHIFT+CWywołuje okno edycji zaznaczonej metody.
Alt+SHIFT+LTworzy zmienną bazując na wartości jaką ma zawierać.
Alt+SHIFT+MTworzy metodę z zaznaczonego bloku kodu.
CTRL + SHIFT + OOrganizuje importy w danym pliku. Czasami usunie niepotrzebne importy czasami skróci zapis.


Alt+SHIFT+R

Oto jak Eclipse obsługuje zmianę nazwy elementu we wszystkich miejscach jej występowania.
Alt SHIFT R
CTRL + SHIFT + O

W tym wypadku skrót zorganizował importy w ten sposób.

CTRL SHIFT   O

Uznał ,że korzystam tylko z dwóch klas w całej przestrzeni org.eclipse.swt.widgets.*więc skrócił moje importy w ten sposób. W wypadku nieużywanych importów po prostu on je kasuje.

Alt+SHIFT+L

Przykładowo napisałem w kodzie napis “Hello;”. Eclipse uznał ,że po tej wartości tekstowej chcę utworzyć zmienną typu string.

Alt shift l

W oknie mogę zadeklarować nazwę tej zmiennej.

Alt+SHIFT+M

Tworzysz metodę z znaczonego kodu i ustalasz kluczowe informacje metody w tym oknie.

Alt shift M

Alt+SHIFT+C

Zmienia daną metodę według tego okna.

Change sygnature

Jest to na pewno wygodna alternatywa niż pisanie metody z palca.

Bulid Eclipse

SkrótCo robi:
CTRL + F11Uruchamia program
F11Debuguje program i go uruchamia.
CTRL + BKonstruuje cały projekt.


Przejdźmy dalej.

Pisanie kodu:

Tutaj miałem niewielki problem z kategoryzacją skrótów. Niektóre z nich mogą przejść do działu nawigacji.

SkrótCo robi:
Alt+SHIFT+RZmiana nazwy danego elementu.
CTRL + 1Wywołuje z sugestie naprawy kodu, gdy w danym elemencie jest adnotacja ostrzegająca.
CTRL + 7Tworzy blok komentarza . Taki sam rezultat jak “//”
CTRL + SHIFT +/Otacza zaznaczony kod komentarzem.
CTRL + SHIFT + \Usuwa komentarz z zaznaczonego kodu
ALT + SHIFT + JGeneruje specjalny blok komentarza z informacjami. W programowaniu Java mówi się na to JavaDoc. Jest to komentarz dokumentujący coś w stylu <sumary> z Visual Studio.
CTRL + SHIFT + FUruchamia auto formatowanie kodu.
CTRL+SHIFT+PZnajduje drugi nawias klamrowy. Przydatny przy skomplikowanych wyrażeniach if.
Alt+SHIFT+Up
Alt+SHIFT+Down
Alt+SHIFT+Left
Alt+SHIFT+Right
Zaznacza duży obszar kodu wedle podanych kierunków.
CTRL+Alt+UpDuplikuje linijkę kodu i umieszcza ją wyżej.
CTRL+Alt+DownDuplikuje linijkę kodu i umieszcza ją niżej.
Alt+SHIFT+ZOtacza kod wybranym elementem z menu.


Alt+SHIFT+Z

Otaczanie kodu blokami if czy try nigdy nie było tak łatwe. Po raz kolejny Visual Studio trochę tutaj kuleje w przeciwieństwie do Eclipsa.
alt shift z

Nawet w menu pod ręku mam opcję do tworzenia swojego bloku otaczającego kod.

ALT + SHIFT + J

Oto jakie fragmenty dokumentacji/komentarzy, jakie zostały wygenerowane przez ten skrót.
Alt SHIFT J

Metoda teraz zawiera w sobie informacje, jakie parametry są mu potrzebne.
Wygerenowanie
W wypadku mojej klasy został dodany komentarz o autorze. Automatycznie został napisana moja nazwa użytkownika z systemu operacyjnego “KaszubskiWojownik”.

CTRL + 1

Skrót ten wywołuje okno z sugestiami. Ten sam rezultat można uzyskać poprzez kliknięcie na ikonkę z żarówką.
CTRL   1

Okna Eclipse

Skróty zarządzające oknami w Eclipse są następujące.

SkrótCo robi:
CTRL + MPowiększa okno (kodu albo wyglądu) na cały program Eclipse . Ponowne wciśnięcie skrótu przywraca normalny wygląd.
CTRL + EWywołuje małe okienko z listą dostępnych, otwartych plików .
CTRL + F6Wyświetla małe okienko ze wszystkim otwartymi plikami. w przeciwieństwie do swojego poprzednika nie ma możliwości sortowania po nazwie pliku.
CTRL + ALT + TPrzeskakiwanie pomiędzy oknem ,a widokiem aplikacji tylko dla pluginów w Eclipse
CTRL + WZamka przeglądany plik.
CTRL + SHIFT + WZamknij wszystkie pliki.
Alt+SHIFT+QWyświetla okna wszelkiego rodzaju w zależności od wyboru bądź następnego klawisza.
Ctrl+F6Przechodzenie pomiędzy otwartymi plikami.Zmiana edytora (Editors)
Ctrl+F7Przechodzenie pomiędzy oknami jak np. Console. Zmiana wyglądu (View)
Ctrl+F8Zmiana perspektywy (Perspectives)


CTRL + F6

Dzięki temu skrótowi możesz łatwo przechodzić pomiędzy otwartymi plikami.
CTRL   F6
Chociaż następny skrót wykonuje to lepiej.

CTRL + E
CTRL   E
Masz też do dyspozycji możliwość sortowania otwartych plików po napisie.

Alt+SHIFT+Q

Oto przykład dobrego użycia złożonego skrótu klawiszowego.

alt shift q

Możesz teraz w łatwy sposób przejść do interesującego cię okna bądź go wywołać.

Moje przygody w Eclipsie jeszcze nie dobiegły końca.
Wcześniej, czy później pojawi się kolejny wpis.