Full Screen

Kod ten jest bardziej przydatny niż się zdaje. Zwłaszcza że ciągle zapominam jak implementować pełen ekran w Silverlight. Aby nie zaglądać już nigdy więcej do swoich starych aplikacji stworzyłem ten wpis.
Implementacja pełnego ekranu w Silverlight wymaga jednej linijki kodu. Jednak liczba wyrażeń po kropce sprawia , że nie jest ona taka łatwa do zapamiętania. Moja pamięć, jak do tej pory gasła po “Host”.

 application.current.host.content.isfullscreen="true

Gdy aplikacja Silverlight przechodzi w tryb ekranowy na kilka sekund można zobaczyć następujący komunikat.

 Komunikat Silverlight pełen ekranW tym momencie klawisz Escape służy do wyjścia z trybu pełnoekranowego. Oczywiście dla tego samego efektu możemy ustawić właściwość “IsFullScreen” na false. Przycisk do trybu pełnoekranowego powinien też z niego wychodzić tak jest np. na YouTube. Kod implementujący takiego przycisku wygląda tak.

Application.Current.Host.Content.IsFullScreen 
= !Application.Current.Host.Content.IsFullScreen;

Pobieram właściwość “IsFullScreen” i zamieniam ją na jej negacje.

Tryb pełnoekranowy w Silverlight 4 ma następujące ograniczenia.

 • Aby zabezpieczyć użytkownika Silverlight w trybie pełnoekranowym nie pobiera wszystkich wciśniętych przez użytkownika klawiszy. Wyjątkami są klawisze:
  • Spacja
  • Strzałki
  • Tabulator
  • Enter
  • Home
  • End
  • Page Up/Page Down
 • Właściwość “IsFullScreen” nie może być ustawiona bezpośrednio i może być zmieniona tylko w zdarzeniach takich jak Button_Click.