Co to znaczy?W C# mamy do dyspozycji operatory jednoargumentowe jak inkrementacja i dekrementacja. (i++,i--). Mamy też operatory dwuargumentowe, które głównie wykonują podstawowe operacje arytmetyczne (a+b). Czasami w przykładach kodu z Internetu  spotykałem się z wyrażeniem trójargumentowym. Jest ono trochę nieczytelne ,ale na pewno skraca kod o niepotrzebną  if,else.

Operator wygląda tak.

[wyrażenie_logiczne] ? 
[Wykonam to gdy wyrażenie jest prawdzie] : [jak nie to to]

Operator sprawdza wartość wyrażenia logicznego (czyli takiego, które zwraca true albo false) ,a następnie od tej wartości wykonuje daną operacje.

int a = 10;
int b = 90;
int min = a < b ? a : b;
//min = 10;


Moim zdaniem wciąż kod  nie jest tak czytelny, jak wyrażenia if i else.

int a = 10;
int b = 90;
int min;

if (a < b)
{
    min = a;
}
else
{
    min = b;
}

Decyzja należy do ciebie.