T4 // Jedno z podstawowych pytań na temat plików “.tt”.

Jak w nich umieszczać komentarze?

Problem polega na tym ,że zwykłe komentarze zapisane w ten sposób zostaną dodane do wygenerowanego pliku.

<#@ template debug="false" hostspecific="false" language="C#" #>
<#@ output extension=".cs" #>

// Wydrukowany

Jak więc możemy zapisać komentarze do pliku .tt nie generując ich?

Odpowiedź jest dosyć prosta.

Możemy przecież dodawać komentarze do specjalnych bloków T4.

<#+ // Komentarz wewnątrz bloku class
#>

<# // Komentarz wewnątrz normalnego bloku T4
#>

Sprawa trochę się komplikujemy, gdy chcemy za komentować istniejący kod wewnątrz bloków T4. Na to też jest jednak sposób.

Oto przykładowy kod, który chce za komentować. Dla uproszczenia kod zawiera tylko jedną linijkę kodu ,ale co gdy mamy ich więcej wtedy znaki “//” nam nie pomogą .Nie mogę ich dodać z automatu.

<#

string s = "Ala";

#>

W C# jednak mamy jeszcze dodatkową składnie dla komentarzy. /*

<#
    /*
string s = "Ala";
    */
#>

To wszystko. Brak pewnych funkcji ułatwiających w edytorze T4 i człowiek  głupiej  przy prostych sprawach.