JDBCUdało mi się połączyć bazę danych PostgreSQL z .NET. Dostałem zapytanie czy to samo mogę zrobić używając Javy i JDBC. Można. Cały proces przygotowania tego wpisu był dużo przyjemniejszy. W .NET z tego, co wiem nie ma gotowych sterowników do PostgreSQL ,a użycie w tym wypadku ODBC wymaga przejścia kilku okienek dialogowych. W Javie ten proces jest łatwiejszy.

Oto więc jak połączyć się z PostgreSQL używając sterownika JDBC.

Pobierz najpierw bibliotekę z tej strony http://jdbc.postgresql.org/download.html

Add External Jar

Załącz ją do projektu.

JDBC Project

Kod połączenia do bazy jest następujący.

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

public class Test {

  public static void main(String[] args) throws SQLException {

    try {
      Class.forName("org.postgresql.Driver");

      Connection connection = null;

      // "jdbc:postgresql://nazwahosta:port/nazwabazy","uzytkownik", "haslo"
      connection = DriverManager.getConnection(
          "jdbc:postgresql://localhost:5432/postgres","postgres", "mojehaslo");

      connection.close();  

    } catch (ClassNotFoundException e) {

      e.printStackTrace();
      System.out.append("Nie masz sterownika");
    }
    catch (SQLException e )
    {
      e.printStackTrace();
      System.out.append("Zle dane");
    }
  }
}

Metoda getConnection przyjmuje trzy parametry. Pierwszy parametr to string określający nazwę hosta, rodzaj systemu  i nazwę bazy.

“jdbc:postgresql://nazwahosta:port/nazwabazy",

Pozostałe parametry określają uwierzytelnienie do bazy.

"uzytkownik", "haslo"

PostgreSQL mam zainstalowanego lokalnie (ze standardowym ustawieniami) więc moja ścieżka jest następująca.

DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql://localhost:5432/postgres","postgres", "haslo");

Samo połączenie jest bezużyteczne dlatego postanowiłem z bazy Postgresql wyciągnąć informację o wszystkich bazach w moim systemie.

pb_database

Tabelka  pg_database jest tabelą systemową i powinna ona istnieć zawsze. Wykonałem do niej zapytanie w przykładzie .NET i teraz zrobię to samo w Javie.

public static void main(String[] args) throws SQLException {

  Statement statement = null;
  Connection connection = null;

  try {
    Class.forName("org.postgresql.Driver");

    // "jdbc:postgresql://nazwahosta:port/
    //  nazwabazy","uzytkownik", "haslo"
    connection = DriverManager.getConnection(
        "jdbc:postgresql://localhost:5432" +
        "/postgres","postgres", "haslo");

    String selectTableSQL = "SELECT datname, datallowconn FROM pg_database;";
    statement = connection.createStatement();

    System.out.println(selectTableSQL);

    // wykonywanie SQL
    ResultSet rs = statement.executeQuery(selectTableSQL);

    while (rs.next()) {

      String databaseName = rs.getString("datname");
      String allowConnection = rs.getString("datallowconn");

      System.out.println("Database Name : " + databaseName);
      System.out.println("Allow Connection: " + allowConnection);

    }
  } catch (ClassNotFoundException e) {

    e.printStackTrace();
    System.out.append("Nie masz sterownika");
  }
  catch (SQLException e )
  {
    e.printStackTrace();
    System.out.append("Zle dane");
  }
  finally {
    if (statement != null) {
      statement.close();
    }

    if (connection != null) {
      connection.close();
    }
  }
}

Powyższy kod wydrukuje w konsoli wszystkie dostępne bazy w systemie PostgreSQL, jak i informację o możliwości połączenia.

SELECT datname, datallowconn FROM pg_database;
Database Name : template1
Allow Connection: t
Database Name : template0
Allow Connection: f
Database Name : postgres
Allow Connection: t
Database Name : test
Allow Connection: t

To wszystko. Miłego Programowania.