Java+JSJak sprawdzić czy ktoś ma ogólne pojęcie o programowaniu?

Najlepiej zadać mu pytanie, jaka jest różnica pomiędzy JavaScript-em ,a Javą. Sam kiedyś dawno temu myślałem ,że oba języki programowania mają ze sobą dużo wspólnego ,że JavaScript jest Javą dla przeglądarek (cokolwiek to znaczy).

W rzeczywistości Java i JavaScript mają ze sobą tyle wspólnego co słowa “sam” i “samochód”.

enter image description here
Java is to JavaScript as ham is to hamster

JavaScript w skrócie jest obiektowym zorientowanym językiem, który potrafi w przeglądarce zdziałać obecnie cuda.  Większość aplikacji ucieka od pulpitu i pojawia się w oknie przeglądarki. Co czyni język JavaScript jednym z najważniejszych języków programowania. Zwłaszcza że żyje on także poza przeglądarką n.p w systemach SmartTV.

Java natomiast jest zestawem bibliotek i wirtualną maszyną, na której są kompilowane stworzone wcześniej programy, które działają na każdej platformie. Obecnie pomimo niekoniecznie dobrych decyzji firmy Oracle przeżywa on ponownie swoją młodość dzięki Android-owi.

Opis ciebie nie satysfakcjonuje.

Oto więcej różnicy:

  • JavaScript jest językiem dynamicznym. Java nim nie jest.
  • Java jest oparta na klasach. JavaScript jest językiem prototypowym (prototype based). Oba jednak są obiektowe.
  • Konstruktory w Javie są specjalnymi metodami, które są wywoływane, wtedy gdy obiekt jest tworzony; Konstruktor  w JavaScript jest standardową funkcją.
  • W Javie zasięg zmiennych jest blokowy. JavaScript zasięg zmiennych bazuje na funkcjach.
  • W Javie wyrażenie “this” oferuje  zasięg do niestatycznych zmiennych i metod wewnątrz danej klasy.  JavaScript ma niejawny globalny zasięg.

Skoro oba języki programowania mają ze sobą niewiele wspólnego to dlaczego język “JavaScript” nazywamy “JavaScript”.

Oto informacja z Wikipedii.*

JavaScript name
JavaScript, despite the name, is essentially unrelated to the Java programming language, although both have the common C syntax, and JavaScript copies many Java names and naming conventions. The language was originally named "LiveScript" but was renamed in a co-marketing deal between Netscape and Sun, in exchange for Netscape bundling Sun's Java runtime with their then-dominant browser. The key design principles within JavaScript are inherited from the Self and Scheme programming languages.

Oryginalnie język “JavaScript” nazywał się “LiveScript” ,ale w wyniku współpracy firm Netscape(LiveScript) i Sun(Java) nazwa została zmieniona na JavaScript.  Po co? Aby osoby nieznające się na programowaniu myślały ,że oba te języki są swoimi braćmi.

Świat prawdopodobnie byłby lepszym miejscem, gdyby zostali przy starej nazwie.

Ten wpis dedykuje swojemu młodemu kumplowi, który zadał mi to pytanie.