Maven Na potrzeby poprzedniego wpisu musiałem zainstalować Maven. Maven jest to narzędzie stworzone do zarządzania projektami Javy. Maven potrafi ściągać szablony projektów Javy – kompilować je oraz nawet tworzyć dokumentacje.

W świecie programowania bardzo stało się popularne tworzenie wszystkiego przy pomocy komend tekstowych. Nic dziwnego, że takie narzędzie jest także w środowisku Javy.

Instalacja tego narzędzia w Windows jest bardzo złożona. Postanowiłem więc napisać o tym wpis.

Trzeba pobrać zawartość Maven ze strony http://maven.apache.org/download.cgi i wypakować w folderze, w którym chciałbyś aby Maven się znajdował.

To oczywiście nie wszystko. Jest trochę zabawy z ustawieniem zmiennych środowiskowych w systemie Windows.

Moje parametry:

  • Windows 10 Home Edition
  • Maven 3.5.0
  • JDK 1.7

Aby dodać parametry środowiskowe najpierw trzeb dotrzeć do odpowiedniego okna.

Zawansowane ustawienia systemu

We właściwościach systemu w zakładce zaawansowane jest przycisk “Zmienne środowiskowe”.

Zmienne środowiskowe

W zmiennych systemowych warto sprawdzić czy zmienna JAVA_HOME jest ustawiona poprawnie. Jeśli jej nie ma to zapewne nie masz zainstalowanej Javy.

JAVA_HOME

Teraz najważniejszy krok by Maven działało trzeba ustawić dwie zmienne środowiskowe.

M2_Home oraz MAVEN_HOME.

Parametry te mają wskazywać na folder, do którego umieściłeś pobrane wcześniej pliki.

M2_Home oraz MAVEN_HOME

Pozostało nam jeszcze zmienić parametr systemowy Path.

Path zmienna środowiskowa

Dodając tam ścieżkę do Maven sprawisz, że będziesz mógł korzystać z poleceń tej aplikacji w każdym miejscu w swoim systemie.

Dla ułatwienia w ścieżce odnoszę się do zmiennej środowiskowej M2_HOME.

Edycja PATH

Ostatecznie pozostało nam uruchomić wiersz poleceń i sprawdzić czy polecenie mvn –version zwróci wyniki.

mvn -version

Jeśli tak jest znaczy, że wszystko zostało poprawnie ustawione.