How this...W poprzednim wpisie opisałem jak łatwo dokumentować kod w Visual Studio dla innych osób. Jednak jak w ogóle dokumentacja ta działa.

 

 

Plik XML

Opisy metod i klas nie są definiowane wewnątrz bibliotek , są one definiowane w pliku XML z tym samą nazwą co biblioteka. Plik ten jest tworzony na podstawie naszych komentarzy w kodzie źródłowym. Visual Studio używa pliku XML aby wgrać właśnie te rzeczy. Te informacje nie są dostępne w bibliotece więc nie można ich pobrać przez .NET reflektor.

/// <summary>
  /// Potęguje podaną liczbę.
  /// </summary>
  public static int Power(this int i)

Kompilator c#  widząc komentarze w naszym kodzie generuje ten właśnie plik XML. Później Visual Studio sprawdza czy istnieje plik XML powiązany z daną biblioteką i wyświetla  do niej odpowiedni opis.

Jak można dostać się do tego pliku. Programuje już jakiś czas i nie widziałem takich plików xml w katalogach. Logicznie myśląc na pewno musi być jakaś opcja, która blokuje mi zobaczenie tego pliku i miałem rację.

Gdzie jest ten plik xml w opcjach Visual Studio

Tak jak to widać na powyższymi obrazku w oknie opcji projektu w zakładce “bulid” mam do dyspozycji checkbox  z opcją czy chcemy mieć dostęp do tego pliku xml. Struktura pliku xml z projektu , którym testowałem prostą metodę rozszerzającą (o czy w ty wpisie) wygląda następująco.

<?xml version="1.0"?>
  <doc>
  <assembly>
  <name>ConsoleExtensionMethod</name>
  </assembly>
  <members>
  <member name="M:ConsoleExtensionMethod.MyTool.Power(System.Int32)">
  <summary> Metoda rozszerzeniowa.
  Potęguje podaną liczbę.
  </summary>
  <param name="i">liczba</param>
  <returns>power</returns>
  </member>
  </members>
  </doc>

Struktura tego pliku nie wydaje się skomplikowana ,ale modyfikowanie tego pliku mija się z celem. Z drugiej mam dostęp do naszych komentarzy stworzonych w Visual Studio poza Visual Studio.

Wiedząc już, jak działa ta dokumentacją/komentarze kodu zacząłem myśleć, jakie są zaawansowane narzędzia do ich używania. O tym  w tym wpisie.