Source? Oto jeden ze sposobów na pozbycie się komunikatu “Source not found” w trakcie debugowania kodu w Androidzie. Jeżeli kodu nie ma to po co w ogóle chce mi go wyświetlić. Visual Studio w trakcie debugowanie nie spaceruje po klasach systemowych. Nic dziwnego ,że tak lubię MonoDroida. Problem można rozwiązać dodając kod źródłowy Androdia do projektu ,ale ja nie chce go oglądać wcale.

Oto rozwiązanie bez żadnej magii.

  • Otwórz preferencje w Eclipse i znajdź Java->Debug->Step filtering
  • Zaznacz opcję “Use Step Filters
  • Do domyślnych filtrów dodaj android.* i com.android.
  • Upewnij się ,że “Step Filters” są włączone w trakcie debugowania kodu. Skrót Shift+F5

Preferences Eclipse

Pamiętaj jednak ,że są to jednak ustawienia dla jednej przestrzeni pracy (workspace).

Nie rozumiem filozofii polegającej na umieszczeniu wszystkich projektów w jednym workspace dlatego nie powiem jest to dla mnie pewien problem.