ModuleModuł od zera można stworzyć za pomocą kreatora. Jest on prosty.

Jednak ten sposób jest bardzo wadliwy i nie daje nam on wielu możliwości.

W tym wpisie szybko to opiszę.

Aby stworzyć nowy moduł przy klikamy na przycisk “Create New Extensions” w stronie modułowej.

image_thumb[82]

Z menu rozwijalnego “Create Module From” wybieramy opcję “New”. Potem określamy folder w który nasz nowy moduł ma powstać jak i język programowania.

image

Moduł został stworzony ,ale jak on wygląda w kodzie. Przekonajmy się używając Visual Studio 2010/

image

Z menu głównego wybieramy “File” –> “Open” –> “Web Site”. Następnie w nowych oknie dialogowych wskazujemy na ścieżkę naszego modułu.

<%@ Control Language="C#" ClassName="MySecondModule" Inherits="DotNetNuke.Entities.Modules.PortalModuleBase" %> 

<h1>Congratulations</h1> 
<p>You have successfully created your module. 
 You can edit the source of the module control 
by selecting the View Source Action from the Action Menu.</p> 

<script runat="server"> </script> 

Jak się okazuje kod poboczny w tym miejscu nie istnieje. Nie ma też żadnych referencji, Moduł nie generuje żadnej biblioteki. Cały kod C# jest zwarty w kontrolce .ascx.

image

Taki moduł jest prawie bezużyteczny. Gdybyśmy używali jednak tylko kodu JQuery to być może ten styl miałby sens.