CSS3 AnimW poprzedni wpisie zrobiłem prostą animację napisu przy użyciu tylko CSS3.

Jak jednak z animować pojedyncze litery?

Sprawa jest dosyć prosta, jeśli wyraz nie zawiera dużo liter.

Oto prosta animacja każdej litery w napisie “Cezary”.

Animation linear alterante

W HTML każda litera musi być potraktowana jak osobny element co oznacza, że musimy je wydzielić w taki sposób.

<h1 class="gray_effect">
  <span>C</span>
  <span>E</span>
  <span>Z</span>
  <span>A</span>
  <span>R</span>
  <span>Y</span>
</h1>

Style CSS do tej animacji nie są ,aż takie złożone. W końcu tak naprawdę jest to animacja przezroczystość z 0 do 1.

.gray_effect {
  text-align: center;
  text-transform: uppercase;
  font-family: sans-serif;
  font-size: 5em;
  color: #808080;
}

  .gray_effect span {
    opacity: 0;
    animation: loading 3s linear infinite alternate;
  }

@keyframes loading {
  to {
    opacity: 1;
  }
}

.gray_effect span:nth-child(2) {
  animation-delay: 0.25s;
}

.gray_effect span:nth-child(3) {
  animation-delay: 0.5s;
}

.gray_effect span:nth-child(4) {
  animation-delay: 0.75s;
}

.gray_effect span:nth-child(5) {
  animation-delay: 1s;
}

.gray_effect span:nth-child(6) {
  animation-delay: 1.25s;
}

By stworzyć efekt animacji poszczególnej litery (nth-child(X-numer)) używam właściwości “animation-delay”, która określa opóźnienie w animacji poszczególnej litery.

Animation CSS3

Jeśli chcesz możesz poeksperymentować i po zmieniać pewne parametry we właściwości “animation” i podziwiać jak animacja napisu ulega zmianie.

Animation normal

.gray_effect span {
  opacity: 0;
  animation: loading 3s linear infinite normal;
}

Przykładowo w tym przypadku zmieniłem kierunek animacji z alternate na normal.

Opcji jest wiele Uśmiech

animation-direction: normal
animation-direction: reverse
animation-direction: alternate
animation-direction: alternate-reverse
animation-direction: normal, reverse
animation-direction: alternate, reverse, normal

Oto kolejny przykład animacji tego samego napisu, gdy kierunek jest ustawiony na “alternate, reverse, normal”

.gray_effect span {
  opacity: 0;
  animation: loading 3s linear infinite alternate, reverse, normal;
}

W takim wypadku mamy kombinację poprzednich animacji uruchamianych jednak w różnych cyklach.

Animation infinite alternate, reverse, normal

CSS 3 obecnie wymagają dodatkowych specyfikacji dla różnych przeglądarek. Ostatecznie style CSS3 wyglądają znaczniej grubiej

.gray_effect {
  text-align: center;
  text-transform: uppercase;
  font-family: sans-serif;
  font-size: 5em;
  color: #808080;
}

  .gray_effect span {
    opacity: 0;
    -moz-animation: loading 3s linear infinite alternate;
    -o-animation: loading 3s linear infinite alternate;
    -webkit-animation: loading 3s linear infinite alternate;
    animation: loading 3s linear infinite alternate;
  }

@-moz-keyframes loading {
  to {
    opacity: 1;
  }
}

@-webkit-keyframes loading {
  to {
    opacity: 1;
  }
}

@keyframes loading {
  to {
    opacity: 1;
  }
}

.gray_effect span:nth-child(2) {
  -webkit-animation-delay: 0.25s;
  -moz-animation-delay: 0.25s;
  -o-animation-delay: 0.25s;
  animation-delay: 0.25s;
}

.gray_effect span:nth-child(3) {
  -webkit-animation-delay: 0.5s;
  -moz-animation-delay: 0.5s;
  -o-animation-delay: 0.5s;
  animation-delay: 0.5s;
}

.gray_effect span:nth-child(4) {
  -webkit-animation-delay: 0.75s;
  -moz-animation-delay: 0.75s;
  -o-animation-delay: 0.75s;
  animation-delay: 0.75s;
}

.gray_effect span:nth-child(5) {
  -webkit-animation-delay: 1s;
  -moz-animation-delay: 1s;
  -o-animation-delay: 1s;
  animation-delay: 1s;
}

.gray_effect span:nth-child(6) {
  -webkit-animation-delay: 1.25s;
  -moz-animation-delay: 1.25s;
  -o-animation-delay: 1.25s;
  animation-delay: 1.25s;
}

Mając taką bazową animację czemu nie zaszaleć i nie spróbować odtworzyć animacji napisu z serialu “LOST:.

body {
  background: #222;
}

.lost_effect {
  text-align: center;
  text-transform: uppercase;
  font-family: sans-serif;
  font-size: 5em;
  color: transparent;
}

  .lost_effect span {
    -webkit-text-shadow: 0 0 2px rgba(200, 210,210,0.9),
        0 15px 25px rgba(10, 50, 50, 0.3),
        0 -2px 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), 
        0 -5px 10px rgba(255, 255, 255, 0.5), 
        0 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.3), 
        0 3px 4px rgba(255, 255, 255, 0.2),
        0 0 20px rgba(255, 255, 255, 0.45);
    text-shadow: 0 0 2px rgba(200, 210,210,0.9),
        0 15px 25px rgba(10, 50, 50, 0.3),
        0 -2px 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), 
        0 -5px 10px rgba(255, 255, 255, 0.5), 
        0 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.3), 
        0 3px 4px rgba(255, 255, 255, 0.2),
        0 0 20px rgba(255, 255, 255, 0.45);
    -webkit-animation: loading 3s ease-in-out infinite alternate;
    -moz-animation: loading 3s ease-in-out infinite alternate;
    animation: loading 3s ease-in-out infinite alternate;
  }

@-webkit-keyframes loading {
  to {
    -webkit-text-shadow: 0 0 4px rgba(204, 208, 212,0.2),
        0 0 6px rgba(0, 0, 0, 0.02),
        0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0),
        0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0),
        0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0), 
        0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0),
        0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0);
    text-shadow: 0 0 4px rgba(204, 208, 212,0.2),
        0 0 6px rgba(0, 0, 0, 0.02),
        0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0),
        0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0),
        0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0), 
        0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0),
        0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0);
  }
}

@-moz-keyframes loading {
  to {
    -webkit-text-shadow: 0 0 4px rgba(204, 208, 212,0.2),
        0 0 6px rgba(0, 0, 0, 0.02),
        0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0),
        0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0),
        0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0), 
        0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0),
        0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0);
    text-shadow: 0 0 4px rgba(204, 208, 212,0.2),
        0 0 6px rgba(0, 0, 0, 0.02),
        0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0),
        0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0),
        0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0), 
        0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0),
        0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0);
  }
}

@-ms-keyframes loading {
  to {
    -webkit-text-shadow: 0 0 4px rgba(204, 208, 212,0.2),
        0 0 6px rgba(0, 0, 0, 0.02),
        0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0),
        0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0),
        0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0), 
        0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0),
        0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0);
    text-shadow: 0 0 4px rgba(204, 208, 212,0.2),
        0 0 6px rgba(0, 0, 0, 0.02),
        0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0),
        0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0),
        0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0), 
        0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0),
        0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0);
  }
}

@keyframes loading {
  to {
    -webkit-text-shadow: 0 0 4px rgba(204, 208, 212,0.2),
        0 0 6px rgba(0, 0, 0, 0.02),
        0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0),
        0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0),
        0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0), 
        0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0),
        0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0);
    text-shadow: 0 0 4px rgba(204, 208, 212,0.2),
        0 0 6px rgba(0, 0, 0, 0.02),
        0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0),
        0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0),
        0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0), 
        0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0),
        0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0);
  }
}

.lost_effect span:nth-child(2) {
  -webkit-animation-delay: 0.25s;
  -moz-animation-delay: 0.25s;
  -o-animation-delay: 0.25s;
  animation-delay: 0.25s;
}

.lost_effect span:nth-child(3) {
  -webkit-animation-delay: 0.5s;
  -moz-animation-delay: 0.5s;
  -o-animation-delay: 0.5s;
  animation-delay: 0.5s;
}

.lost_effect span:nth-child(4) {
  -webkit-animation-delay: 0.75s;
  -moz-animation-delay: 0.75s;
  -o-animation-delay: 0.75s;
  animation-delay: 0.75s;
}

.lost_effect span:nth-child(5) {
  -webkit-animation-delay: 1s;
  -moz-animation-delay: 1s;
  -o-animation-delay: 1s;
  animation-delay: 1s;
}

.lost_effect span:nth-child(6) {
  -webkit-animation-delay: 1.25s;
  -moz-animation-delay: 1.25s;
  -o-animation-delay: 1.25s;
  animation-delay: 1.25s;
}

 

Składnia HTML:

<h1 class="lost_effect">
  <span>C</span>
  <span>E</span>
  <span>Z</span>
  <span>A</span>
  <span>R</span>
  <span>Y</span>
</h1>

Oto efekt:

Animation CSS3 LOST

Miłej animacji.