CmderNarzędzie NR.14 W poprzednim wpisie pokazałem Ci jak przygotować do pracy Windows Terminal. Teraz czy to samo można zrobić z Cmder. Tak, ale znalazłem także pewien bug programu, który widać nie radził sobie z modułami PowerShell posh-git i oh-my-posh.

Być może ty też masz ten problem. O to, co zrobiłem.

Dla przypomnienia Cmder może zostać pobrany tutaj: https://cmder.net/

Zmiana fonta

W opcjach Cmder radzę zmienić czcionkę na jedną z tych specjalnych np. na czcionkę Cascadia Code PL, którą możesz pobrać tutaj 

https://github.com/microsoft/cascadia-code/releases

Jeśli chciałbyś zobaczyć inne czcionki programistyczne to tutaj masz ich listę :

https://www.nerdfonts.com/

Zmiana czionki w Cmder

Uruchomienie posh-git i oh-my-posh

Teraz co trzeba zrobić, żeby PowerShell w Cmder uruchomił te wspaniałe moduły do wsparcia Git-a.

W oknie Startup/Task możesz zobaczyć jaki plik uruchamia się przed PowerShellem w Cmder

Co uruchamia się w Cmder

Ja zainstalowałem Cmder w folderze C:\Program Files (x86)\Cmder\

Zaglądam więc do folderu C:\Program Files (x86)\Cmder\config i znajduję tam plik user-profile.ps1

Do pliku dodaje kod :

Import-Module posh-git
Import-Module oh-my-posh
Set-Theme darkblood

Jest to ten sam kod, który dodałem do Windows Terminal.

Z jakiegoś jednak powodu kolory całego terminala mogą ulec destrukcji. Cmder ma swój kod zmieniający tło konsoli i nasz moduł też więc problemy mogą się pojawić.

Problem z Cmder

Najlepiej by było wczytać style po deklaracji konsoli? Tylko jak to zrobić

Ogólnie może najlepiej by było odczytać główny plik konfiguracyjny, z którego korzysta PowerShell, a nie koniecznie Cmder.

Wpisując : 

$profile

Odnajdziesz ścieżkę do tego pliku . U mnie jest to ścieżka : D:\PanNiebieski\Documenty\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1

Wpisując :

notepad $profile

Będziesz mógł teraz ten z plik z edytować. Do niego, jeśli tego nie zrobiłeś dodajesz :

Import-Module posh-git
Import-Module oh-my-posh
Set-Theme darkblood

Teraz gdy uruchamiasz nową instancję PowerShell w Cmder wystarczy, że wpiszesz :

. $profile

Aby załadować ten plik domyślnego profilu. W ten sposób przynajmniej kod skryptów będzie taki sam i dla Windows Terminal i dla Cmder.

Dodatkowo możesz w pliku $profile stworzyć kilka funkcji pomocniczych.

function U
{
  param
  (
    [int] $Code
  )
 
  if ((0 -le $Code) -and ($Code -le 0xFFFF))
  {
    return [char] $Code
  }
 
  if ((0x10000 -le $Code) -and ($Code -le 0x10FFFF))
  {
    return [char]::ConvertFromUtf32($Code)
  }
 
  throw "Invalid character code $Code"
}

function ShowCharts
{
	Write-Host "$(U 0xE0B0) $(U 0x00B1) $(U 0xE0A0) $(U 0x27A6) $(U 0x2718) $(U 0x26A1) $(U 0x2699)"
}

function GotoGit
{
	Set-Location d:\github 
}

function Theme1
{
	Set-Theme Paradox
}
function Theme2
{
	Set-Theme darkblood
}

Funkcja ShowCharts wyświetli mi wszystkie specjalne znaki, z których korzysta moduł oh-my-push.

Pokaz komendy ShowCharts

Utworzyłem też sobie pomocnicze funkcję do ustawiania styli konsoli.

Gdy jednak to za mało?

Po pierwsze jak się  pozbyć niebieskiego tła w PowerShell przez Cmder . Proste uruchamiasz normalną konsolę CMD i tam uruchamiasz "PowerShell".

Dodatkowo nawet wtedy stwierdziłem, że pewne kolory styli są rozwalone. Postanowiłem więc dodać do folderu "C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\oh-my-posh\2.0.440\Themes" dodaj swój styl. Ścieżka u Ciebie może być inna. Tutaj znajduje się moduł "oh-my-posh", a w nim jego style.

Oto kod mojego stylu:

#requires -Version 2 -Modules posh-git

function Write-Theme {

  param(
    [bool]
    $lastCommandFailed,
    [string]
    $with
  )

  $lastColor = $sl.Colors.PromptBackgroundColor
  $prompt = Write-Prompt -Object $sl.PromptSymbols.StartSymbol -ForegroundColor $sl.Colors.PromptForegroundColor -BackgroundColor $sl.Colors.SessionInfoBackgroundColor

  #check the last command state and indicate if failed
  If ($lastCommandFailed) {
    $prompt += Write-Prompt -Object "$($sl.PromptSymbols.FailedCommandSymbol) " -ForegroundColor $sl.Colors.CommandFailedIconForegroundColor -BackgroundColor $sl.Colors.SessionInfoBackgroundColor
  }

  #check for elevated prompt
  If (Test-Administrator) {
    $prompt += Write-Prompt -Object "$($sl.PromptSymbols.ElevatedSymbol) " -ForegroundColor $sl.Colors.AdminIconForegroundColor -BackgroundColor $sl.Colors.SessionInfoBackgroundColor
  }

  $user = $sl.CurrentUser
  $computer = $sl.CurrentHostname
  $path = Get-FullPath -dir $pwd
  if (Test-NotDefaultUser($user)) {
    $prompt += Write-Prompt -Object "$user@$computer " -ForegroundColor $sl.Colors.SessionInfoForegroundColor -BackgroundColor $sl.Colors.SessionInfoBackgroundColor
  }

  if (Test-VirtualEnv) {
    $prompt += Write-Prompt -Object "$($sl.PromptSymbols.SegmentForwardSymbol) " -ForegroundColor $sl.Colors.SessionInfoBackgroundColor -BackgroundColor $sl.Colors.VirtualEnvBackgroundColor
    $prompt += Write-Prompt -Object "$($sl.PromptSymbols.VirtualEnvSymbol) $(Get-VirtualEnvName) " -ForegroundColor $sl.Colors.VirtualEnvForegroundColor -BackgroundColor $sl.Colors.VirtualEnvBackgroundColor
    $prompt += Write-Prompt -Object "$($sl.PromptSymbols.SegmentForwardSymbol) " -ForegroundColor $sl.Colors.VirtualEnvBackgroundColor -BackgroundColor $sl.Colors.PromptBackgroundColor
  }
  else {
    $prompt += Write-Prompt -Object "$($sl.PromptSymbols.SegmentForwardSymbol) " -ForegroundColor $sl.Colors.SessionInfoBackgroundColor -BackgroundColor $sl.Colors.PromptBackgroundColor
  }

  # Writes the drive portion
  $prompt += Write-Prompt -Object "$path " -ForegroundColor $sl.Colors.PromptForegroundColor -BackgroundColor $sl.Colors.PromptBackgroundColor

  $status = Get-VCSStatus
  if ($status) {
    $themeInfo = Get-VcsInfo -status ($status)
    $lastColor = $themeInfo.BackgroundColor + 8    $prompt += Write-Prompt -Object $($sl.PromptSymbols.SegmentForwardSymbol) -ForegroundColor $sl.Colors.PromptBackgroundColor -BackgroundColor $lastColor
    $prompt += Write-Prompt -Object " $($themeInfo.VcInfo) " -BackgroundColor $lastColor -ForegroundColor $sl.Colors.GitForegroundColor
  }

  # Writes the postfix to the prompt
  $prompt += Write-Prompt -Object $sl.PromptSymbols.SegmentForwardSymbol -ForegroundColor $lastColor -BackgroundColor $black

  $timeStamp = Get-Date -UFormat %R
  $timestamp = "[$timeStamp]"

  $prompt += Set-CursorForRightBlockWrite -textLength ($timestamp.Length + 1)
  #$prompt += Write-Prompt $timeStamp -ForegroundColor $sl.Colors.PromptForegroundColor

  $prompt += Set-Newline

  if ($with) {
    $prompt += Write-Prompt -Object "$($with.ToUpper()) " -BackgroundColor $sl.Colors.WithBackgroundColor -ForegroundColor $sl.Colors.WithForegroundColor
  }
  $prompt += Write-Prompt -Object ($sl.PromptSymbols.PromptIndicator) -ForegroundColor $sl.Colors.PromptBackgroundColor
  $prompt += ' '
  $prompt
}

$sl = $global:ThemeSettings #local settings
$sl.PromptSymbols.StartSymbol = ' '
$sl.PromptSymbols.PromptIndicator = [char]::ConvertFromUtf32(0x276F)
$sl.PromptSymbols.SegmentForwardSymbol = [char]::ConvertFromUtf32(0xE0B0)
$sl.Colors.PromptForegroundColor = [ConsoleColor]::White
$sl.Colors.PromptSymbolColor = [ConsoleColor]::White
$sl.Colors.PromptHighlightColor = [ConsoleColor]::DarkRed
$sl.Colors.GitForegroundColor = [ConsoleColor]::Black
$sl.Colors.WithForegroundColor = [ConsoleColor]::DarkRed
$sl.Colors.WithBackgroundColor = [ConsoleColor]::Magenta
$sl.Colors.VirtualEnvBackgroundColor = [System.ConsoleColor]::Red
$sl.Colors.VirtualEnvForegroundColor = [System.ConsoleColor]::White

$sl.Colors.SessionInfoBackgroundColor = [ConsoleColor]::Black
$sl.Colors.PromptBackgroundColor = [ConsoleColor]::DarkBlue
$sl.Colors.AdminIconForegroundColor = [System.ConsoleColor]::Yellow
$my = [System.ConsoleColor]::DarkYellow
$black = [ConsoleColor]::Black
$sl.PromptSymbols.ElevatedSymbol = ''

Teraz konsola w Cmder wygląda dużo lepiej :

Moja konsola Cmder

Na koniec do Cmder możesz dodać opcję chowania konsoli jakby to była gra Quake.

Quake style Cmder

Teraz za każdym razem, gdy wciśniesz "Ctrl + `" będziesz mógł schować konsole lub ją pokazać. Zawsze też możesz zmienić ten skrót klawiszowy.

Quake style Cmder shortcut

To wszystko teraz twój Cmder jest gotowy pracy