Kategoria: Excel VBA

Dynamic Kolejne wyzwanie Visual Basic For Application dla Excela mnie spotkało. Czy można w Excelu dynamicznie wygenerować arkusze, które są kopią istniejącego arkusza? Oczywiście, że tak.

Czy można nadać nazwę według pewnego wzoru tym arkuszom? Tak

Oto zadanie, które miałem wykonać. Mam więc arkusz do kopiowania wygląda on tak.

Sum O ile ten blog jest głównie na temat C#, to czasem pojawiają się wyzwania, które sprawdzają jak szybko jestem w stanie rozwiązać jakiś problem, gdy o danym języku programowania lub narzędziu nie wiele wiem.

Dzisiaj dostałem takie wyzwanie związane z Excelem. Czy można w Excelu napisać makro w VBA, które za Ciebie wygeneruje wyrażenie "SUMA=" i do niego doklei za Ciebie wszystkie arkusze, jakie masz w danym zeszycie?

Oczywiście, że się da. Po napisaniu Makra w VBA nawet zdałem sobie sprawę, że ten problem można rozwiązać zapewne lepiej przy pomocy menadżera nazw oraz potęgi klawisza SHIFT do zaznaczania wielu arkuszy.

Ja jednak ponieważ jestem programistą to pokaże Ci jak szybko od podstaw  można nauczyć się pisania makr VBA  Excelu, tak jak ja to zrobiłem w 15 minut.

Wszystkie Kategorie