C++ HelloW tym wpisie opiszę jak w kilkanaście sekund napisać prosty program Konsolowy w C++. Jak łatwo można się domyśleć ten program napisze napis “Hello World”.

Nie będzie to nic niesamowitego ,ale przynajmniej będziesz wiedział jak zacząć swoją przygodę z C++.

Uruchomiamy Visual Studio 2012 i wybieramy z menu głównego “File” –> “New” –> “Project”.

Z okna dialogowego “New Project” z zakładki “Visual C++” wybieramy “Win32” –> “Wind32 Console Application’. Nazwij projekt “HelloCPlusPlus”.

image

W następnym oknie dialogowym klikamy na przycisk “Finish”.

image

Po utworzeniu projektu  w Visual Studio 2012 plik z kodem C++ powinien być domyślnie otwarty. Jeśli się tak nie stało użyj skrótu “CTRL+ALT+L” i z “Solution Explorer-a” rozszerz folder “Source” ,a w nim otwórz plik “HelloCPlusPlus.cpp”.

Dodaj do pliku następujący kod.

#include "stdafx.h"
#include <iostream>


int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    std::cout<< "Hello world and all that" << std::endl; 
    return 0; 
}

Teraz jeśli odpalisz program używając “F5” konsola tylko pojawi się na chwile. Aby zobaczyć piękność tego kodu naciśnij “CTRL+F5”  Teraz aplikacja konsolowa będzie oczekiwać od ciebie wciśnięcia dowolnego klawisza.

image

Było to całkiem proste i…. również bezużyteczne. No może poza tym ,że jest to pierwszy program napisany C++. Nie jest to program który powinieneś pokazywać swoim znajomym ,ale być twoja mama byłaby z ciebie dumna Uśmiech

Mając te podstawy. Teraz możesz uczyć się C++ od podstaw w Visual Studio 2012.

image

Czym jest <iostream>? Dlaczego mamy dwa dwukropki “::”. Dlaczego program na końcu zwraca zero?

Zostawię to na później Uśmiech