ConstructorOtrzymałem proste pytanie na temat konstruktorów c#.

Czasem gdy mamy wiele konstruktorów logika w nich się powtarza. Wtedy warto zastosować mechanizm zwany “Constructor chaining”.

Mamy więc klasę z wieloma konstruktorami

public class Game
{
  public string Name { get; set; }
  public string Publisher { get; set; }

  public int AgeRestriction { get; set; }

  public DateTime Date { get; set; }

  public int Id { get; set; }

  public Game()
  {
    Id = -1;
  }

  public Game(int id)
  {
    Id = id;
  }

  public Game(string name,string pub)
  {
    Name = name;
    Publisher = pub;
    Id = -1;
  }

  public Game( string name, string pub,int agerestriction) 
  {
    AgeRestriction = agerestriction;
    Name = name;
    Publisher = pub;
    Id = -1;
  }

  public Game(string name, string pub, int agerestriction, DateTime date)
  {
    AgeRestriction = agerestriction;
    Name = name;
    Publisher = pub;
    Date = date;
    Id = -1;
  }
}

Jak widać w wielu miejscach kod się powtarza. Skrócimy więc go:

public class Game
{
  public string Name { get; set; }
  public string Publisher { get; set; }

  public int AgeRestriction { get; set; }

  public DateTime Date { get; set; }

  public int Id { get; set; }

  public Game() : this(-1)
  {}

  public Game(int id)
  {
    Id = id;
  }

  public Game(string name,string pub) : this()
  {
    Name = name;
    Publisher = pub;
  }

  public Game( string name, string pub,int agerestriction) 
    :this(name,pub)
  {
    AgeRestriction = agerestriction;
  }

  public Game(string name, string pub, int agerestriction, DateTime date)
    : this(name,pub,agerestriction)
  {
    Date = date;
  }
}

Tą samą technikę możesz zastosować w klasach dziedziczących trzeba tylko użyć słowa kluczowego “base”.

Czasami nawet jest to wymagane. Przykładowo gdy klasa bazowa nie ma konstruktora bez parametrowego.

public class Product
{
  public int Id { get; set; }
  public Product(int id)
  {
    Id = id;
  }
}

public class Game : Product
{
  public Game(int id) : base(id)
  {
    Id = id;
  }

  public Game() : this(-1)
  {}

  public Game(string name, string pub) : this()
  {
    Name = name;
    Publisher = pub;
  }

  public Game(string name, string pub, int agerestriction)
    : this(name, pub)
  {
    AgeRestriction = agerestriction;
  }

  public Game(string name, string pub, int agerestriction, DateTime date)
    : this(name, pub, agerestriction)
  {
    Date = date;
  }

  public string Name { get; set; }
  public string Publisher { get; set; }

  public int AgeRestriction { get; set; }

  public DateTime Date { get; set; }
}

Pamiętaj także, że nie zawsze musisz pisać takich łańcuchy konstruktorów. Od czego są “object initializers”

Game G = new Game() {Date = DateTime.Now};