Delegate Pisanie delegat generycznych w C# dla początkujących programistów może być wyzwaniem.

A wiesz, że możesz napisać delegaty, które będą asynchroniczne.

Zobaczmy jak takie delegaty napisać :

W C# mamy 4 typy delegat :

 • Takie, które zwracają wartość
 • Takie, które nie zwracają wartości
 • Takie, które nie przyjmują parametrów
 • Takie, które przyjmują określoną ilość parametrów

Jak te 4 typy tłumaczą się typy generyczne :

 • Delegata, która nie przyjmuje parametrów oraz niczego nie zwraca : Action
 • Delegata, która przyjmuje określoną liczbę parametrów oraz niczego nie zwraca : Action<T>
 • Delegata, która nie przyjmuje parametrów, ale zwraca wartość: Func<T>
 • Delegata, która przyjmuje parametry oraz zwraca wartość : Func<T,R>

W praktyce wygląda to tak :

public class GenericDelegatePresentation
{
  // Action
  public void Action(Action action)
  {
    action();
  }

  // Action<Tin>
  public void ActionWithParameter(Action<string> action)
  {
    action("ActionWithParameter executed");
  }

  // Func<Tout>
  public bool FuncThatOnlyReturs(Func<bool> func)
  {
    return func();
  }

  // Func<Tin, Tout>
  public bool FuncThatReturnsAndNeedsParameter(Func<string, bool> func)
  {
    return func("FuncThatReturnsAndNeedsParameter executed");
  }
}

Oto użycie tej klasy w konsoli :

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var presentation = new GenericDelegatePresentation();

    presentation.Action(() => Console.WriteLine("Action executed"));

    presentation.ActionWithParameter((string param) => Console.WriteLine(param));

    presentation.FuncThatOnlyReturs(() => {
      Console.WriteLine("FuncThatOnlyReturs executed");
      return true;
    });

    presentation.FuncThatReturnsAndNeedsParameter((string param) => {
      Console.WriteLine(param);
      return true;
    });
  }
}

Jak zmienić te delegaty na asynchroniczne?  Po pierwsze zawsze musimy zwracać Task w wersji generycznej i nie, a to znaczy, że delegata generyczna Action idzie do kosza. Zostaje nam tylko delegata Func

Jak wyglądają 4 asynchroniczne delegaty :

 • Asynchroniczna Delegata, która nie przyjmuje parametrów oraz niczego nie zwraca : Func<Task>
 • Asynchroniczna  Delegata, która przyjmuje określoną liczbę parametrów oraz niczego nie zwraca : Func<T,Task>
 • Asynchroniczna Delegata, która nie przyjmuje parametrów, ale zwraca wartość: Func<Task<Tresult>>
 • Asynchroniczna  Delegata, która przyjmuje parametry oraz zwraca wartość : Func<T,Task<TResult>>

Przeróbmy kod, abyśmy mieli asynchroniczne delegaty :

public class AsyncGenericDelegatePresentation
{
  public async Task ActionNowFuncTask(Func<Task> task)
  {
    await task();
  }


  public async Task ActionWithParameterNowFuncParameterAndTask(Func<string,Task> task)
  {
    await task("ActionWithParameterNowFuncParameterAndTask executed");
  }

  public async Task<bool> FuncThatOnlyRetursNowFuncTaskGeneric(Func<Task<bool>> func)
  {
    return await func();
  }

  public async Task<bool> FuncThatReturnsAndNeedsParameterNowFuncWihtParameterAndTaskGenric(Func<string, Task<bool>>
    task)
  {
    return await task("FuncThatReturnsAndNeedsParameter executed");
  }
}

Teraz ich użyjmy:

static async Task Main(string[] args)
{
  // Czekaj ponieważ to jest async
  Console.WriteLine();

  var presentation = new AsyncGenericDelegatePresentation();

  await presentation.ActionNowFuncTask(async () =>
    await Task.Run(() => Console.WriteLine("ActionNowFuncTask executed"))
  );

  await presentation.ActionWithParameterNowFuncParameterAndTask(async (string param) =>
    await Task.Run(() => Console.WriteLine(param))
  );

  await presentation.FuncThatOnlyRetursNowFuncTaskGeneric(async () => {
    await Task.Run(() => Console.WriteLine("ActionWithParameterNowFuncParameterAndTask executed"));
    return true;
  });

  await presentation.FuncThatReturnsAndNeedsParameterNowFuncWihtParameterAndTaskGenric
    (async (string param) => {
    await Task.Run(() => Console.WriteLine(param));
    return true;
  });
}

Jak widzisz jest to dobry trening i w sumie także dobre ćwiczenie na rozmowę kwalifikacyjną