Alias Hej tu krótki wpis, który powie dwa zdania na temat tworzenia aliasów do Kubernetes. Gdy korzystasz z Kubernetes to cały czas w wierszy poleceń musisz pisać "kubectl".

Dla mnie to nieintuicyjna nazwa.

Zamiast wpisywać "kubectl" do wiersza poleceń nie fajnie by było wpisać po prostu "k".

Dla BASH tworzenie aliasów jest bardzo proste :

alias k=kubectl

Aliasów możesz stworzyć jeszcze więcej :

alias k='kubectl'
alias kg='kubectl get'
alias kgpo='kubectl get pod'

alias ksysgpo='kubectl --namespace=kube-system get pod'

alias krm='kubectl delete'
alias krmf='kubectl delete -f'
alias krming='kubectl delete ingress'
alias krmingl='kubectl delete ingress -l'
alias krmingall='kubectl delete ingress --all-namespaces'

alias kgsvcoyaml='kubectl get service -o=yaml'
alias kgsvcwn='watch kubectl get service --namespace'
alias kgsvcslwn='watch kubectl get service --show-labels --namespace'

alias kgwf='watch kubectl get -f'

Oto pełna lista przykładów : https://github.com/ahmetb/kubectl-aliases

..wraz z instrukcją instalacji jako osobny skrypt. 

Jak to zrobić w PowerShell? Trzeba stworzyć nową funkcję o nazwie "k".

function k([Parameter(ValueFromRemainingArguments = $true)]$params) { & kubectl $params }

Analogicznie możesz stworzyć więcej aliasów

function k([Parameter(ValueFromRemainingArguments = $true)]$params) { & kubectl $params }
function kg([Parameter(ValueFromRemainingArguments = $true)]$params) { & kubectl get $params }
function kgpo([Parameter(ValueFromRemainingArguments = $true)]$params) { & kubectl get pods $params }

function ksysgpo([Parameter(ValueFromRemainingArguments = $true)]$params) { & kubectl --namespace=kube-system get pods $params }

function krm([Parameter(ValueFromRemainingArguments = $true)]$params) { & kubectl delete $params }
function krmf([Parameter(ValueFromRemainingArguments = $true)]$params) { & kubectl delete --recursive -f $params }
function krming([Parameter(ValueFromRemainingArguments = $true)]$params) { & kubectl delete ingress $params }
function krmingl([Parameter(ValueFromRemainingArguments = $true)]$params) { & kubectl delete ingress -l $params }
function krmingall([Parameter(ValueFromRemainingArguments = $true)]$params) { & kubectl delete ingress --all $params }

function kgsvcoyaml([Parameter(ValueFromRemainingArguments = $true)]$params) { & kubectl get service -o=yaml $params }
function kgsvcwn([Parameter(ValueFromRemainingArguments = $true)]$params) { & kubectl get service --watch --namespace $params }

function kgwf([Parameter(ValueFromRemainingArguments = $true)]$params) { & kubectl get --watch --recursive -f $params }

Oto pełna lista przykładów  :https://github.com/shanoor/kubectl-aliases-powershell wraz z instrukcją jak to zainstalować jako osobny plik.

Chociaż ja po prostu umieściłem interesujące mnie funkcje do pliku profile. Otwórz ten plik startowy i dodaj te funkcje

notepad $profile

Notepad profile

To wszystko.

Mam nadzieje, że twoja przygoda z Kubernetes będzie teraz łatwiejsza.