IIS LockedOto mój ostatni problem konfiguracyjny związany z serwerem IIS.

W pracy główna osoba odpowiadająca za pliki konfiguracyjne w końcu dodała autentykacje windows do odpowiednich plików konfiguracyjnych. Niestety z jakiegoś powodu u mnie i tylko u mnie wszystkie aplikacje nagle przestały działać. 

Obecna konfiguracja web.config wygląda więc tak:

<system.webServer>
  <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true" />
  <security>
    <authentication>
      <anonymousAuthentication enabled="true" />
      <windowsAuthentication enabled="true" />
    </authentication>
  </security>
</system.webServer>

A błąd zwracany przez serwer IIS jest następujący.

Error 500.19

Błąd występował tylko u mnie co dało mi wskazówkę, że muszę coś zmienić w swoich ustawieniach serwera IIS.

Co więc trzeba zmienić? Otóż jak się okazuje główne konfiguracje IIS blokują zmianę ustawień autentykacji na dalszych poziomach.

Jak dostać się do głównych konfiguracji bez grzebania w plikach? Trzeba wybrać swój lokalny serwer, a potem z interfejsu wybrać ikonę Configuration Editor.

IIS Configuration Editor

Korzystając z tego pięknego drzewa ustawień konfiguracyjnych musimy wybrać nasze zablokowane ustawienia i je odblokować.

“anonymousAuthentication” i “windowsAuthentication”.

W moim przypadku są to ustawienia “anonymousAuthentication” i “windowsAuthentication”.

Gdy już wybraliśmy odpowiednie sekcję trzeba je odblokować w następujący sposób.

Unlock Section IIS

Kliknij więc na opcję “Unlock Section” i masz już ten problem z głowy.